Kahtryn Stockett: Černobílý svět (98%)Kahtryn Stockett: The help (98%)

Román Kathryn Stockett jsem četl kvůli doporučení a rozhodně můžu říct, že jsem nelitoval. Kniha mne dokázala vtáhnout do děje hned od začátku, jak stylem, tak obsahem. Knížka je rozdělená do kapitol, které vyprávějí děj z pohledu vždy jiné „hlavní“ postavy. Takže nejde ani tak o knihu s jedním hlavním hrdinou, nebo hrdinkou, ale o vyprávění příběhu, nebo souboru příběhů, které se udály zhruba ve stejném čase.

Každá z hlavních postav má nějakou minulost, nějakou snahu o to vyrovnat se s událostmi, které knížka popisuje. Líbí se mi, jak jsou postavy vykresleny, jak každá z hlavních hrdinek „vypravuje“ trošku jiným stylem a také, že se postavy v průběhu knížky trochu vyvíjejí. Nejsou zamrzlé, opravují si svoje názory.

Snad jediné mínus celé knihy, kvůli kterému nedávám stoprocentní hodnocení, je hlavní záporná postava, Hilly. Zaprvé, protože je přliš mladá na to, aby měla tak výsadní postavení – tomu nevěřím. Zadruhé, protože je příliš záporná a absolutně se v celé knížce ani nepoučí, ani nezmění své názory… No prostě zmrzne. Neříkám, že by měla prohlédnout a změnit se, ale ta postava mohla už za děje celé knihy trochu poopravit své názory, nebo změnit taktiku, chování, jednání, něco. Podle mne to bylo nepravděpodobné.

Jinak mi knížka přišla velice, velice zábavná a přesto, že jde cítit, že jde o fikci, tak mi přišla dost uvěřitelná. Není to rozpor?

Musím sehnat film a zkouknout…The novel of Kathryn Stockett, The help I read because of recommendation and I definitely have to say I did not regret it. The book dragged me into the story from the beginning, with its style and its content. The book is divided into chapters, which tell the story from the point of view of different „main“ character. This book does not have because of that one main character, but four of them and is more focused on telling the story, or sum of life stories, which happened roughly around the same timeframe.

Each of the main characters has its history, they try to cope with the events described in the books. I like the way how the characters were described, how each of them tells its story with its specific style and the characters are developing. They can change their opinion, they are not like frozen.

The only drawback of this book, why I do not give full hundred is the main bad character, Hilly. First, I believe she is too young to be so highly treated in the society in the sixties – I do not believe it. The second reason is – she is too bad and she does not learn from her mistakes, she does not change their opinions… She is the frozen one. I do not say she should completely change, but the character could have at least corrected their opinon, change the tactics, behaviour, or something. Its not believable that someone is so rigid for so long.

I found this book very enjoyable and even though you can feel it is a fiction, I found it quite believable. Is it in the contrary?

I have to get and watch the movie…

Miroslav Žamboch: Drsný spasitel (85%)Miroslav Žamboch: Rough savior (85%)

Knihu Miroslava Žambocha jsem otevíral s nevelkým očekáváním, přeci jenom jde rozsahově o román. A dosud jsem byl přesvědčený, že autor moc romány psát neumí…

Na jednu stranu jsem se v tom přesvědčení utvrdil, na druhou stranu jsem se zmýlil. Vyřešili to vcelku hezky – předpokládám, že nakladatel, nebo redaktor doporučil a vymyslel řešení – které částečně funguje.

Kniha je rozdělena do několika, myslím čtyř nebo pěti, kapitol. Každá kapitola je jeden příběh. Nejde tudíž o kapitolu v románovém slova smyslu, ale o jeden příběh, jednu delší povídku, v posledním případě bych snad i řekl kratší novelu. Povídky jsou propojené tématem, že hlavní hrdina neví kdo je, nevzpomíná si – a snaží se na to přijít.

Putuje post-apokalyptickým světem, plným drsného násilí, démonů, oživlých nemrtvých (upírů), bohů a bůhvíčeho ještě. Jedna kapitola – jedna zastávka, jeden příběh, jedna story.

Žamboch je mistr povídek, má velkou představivost, takže jsem se vcelku bavil. Někdy se mi zdálo, že to už přehání, hlavní hrdina byl na můj vkus už až moc „drsný“, nesmrtelný, sice zranitelný, ale v podstatě nezničitelný.

Pokud čtenář nečeká filosofickou knihu, která by ho měla něčím zásadním obohatit, ale naopak oddychovku, plnou akce, nápadů… a zábavy, tak se bude velice bavit. Opravdu. A nápad, že Ostrava se mění v zamrzlé peklo… Je fajn. A pan spisovatel Žamboch dokáže přesvědčivě a zábavně takové peklo popsat.I opened this book of Miroslav Žamboch with not so big expectations, because it looks to be quite long novel. And.. I was convinced that this author cannot write novels…

One the one hand I have confirmed myself this expectation, on the other hand I was wrong. They have solved the issue nicely – I mean the author and the editor or the publisher. I believe some recommendation was given to Zamboch which works partially.

The novel is divided into four or five chapters. Each chapter is one story. I can say that each chapter is a story, or very short novel, not a chapter as it is considered as standard in a novel. These stories are connected with one theme – the main character does not remember who he is and he is trying to find it out.

He travels through post-apokalypti world, full of violence, demons, undead (vampires), gods and who-knows-what-else. One chapter – one stop, one story.

Žamboch is a master in short stories, he has great imagination, I enjoy his stories very much. I had a feeling he is pushing it too much in some cases, because the main character was too much „rough“ for me, he did not die, vulnerable, but indestructible.

In case the reader does not expect filosofical book, which should give him something to think about, but on the contrary a book full of fun, action, ideas… and violence, in such case it is great book. Really. And you really will enjoy the idea that Ostrava is changed into frozen hell… You can trust me, Mr. Žamboch can write pretty convincingly and you will enjoy his vision of frozen hell – as I did.

Jo Nesbo: Spasitel (80%)Jo Nesbo: Savior (80%)

Další román Jo Nesba jsem otevíral, přiznám se, s velmi negativním očekáváním. A byl jsem překvapen. Musím říct, že to nakonec nebylo tak špatné.

Možná mi to přišlo dobré, protože knížka samotná není nijak zvlášť dlouhá, tentokrát má zajímavé postavy, vcelku i uvěřitelné. Tedy abych to upřesnil – asi do tří čtvrtin knihy bych řekl, že se všichni chovají uvěřitelně.

Závěr knihy a závěrečné odhalení mi přišlo… Překombinované. Nemohl jsem si pomoci, ale řekl bych, že i málo uvěřitelné. Nemyslím si, že by lidi dokázali tak racionálně uvažovat o tom, že nechají někoho zavraždit, zejména pokud jim byl tak blízký (to se opravdu nemuseli mít rádi, ale…). A jenom proto, aby to tak nějak vypadalo… Mno, závěr mě zklamal.

Ale celkově můžu říct, že jde zatím asi o nejlepší knížku, co jsem od tohoto autora četl. Opravdu mne to dokázalo vtáhnout do děje, hlavní hrdina tentokrát tolik nechlastá a dokonce se i zdá, že je schopen inteligentních úvah.

Vedlejší zápletka, co se zatím táhne v celé sérii, odhalení jakéhosi tajného bratrstva vyvolených, kteří mají tendenci být alternativní, „vyšší“ spravedlností mě v této knížce vcelku zklamala – moc jsme se toho nedozvěděli a motivace těch lidí mi přišla vcelku pochopitelná. Uvidím, kam to autor hodlá celé směřovat.

Harry Hole, co nechlastá, by mohl být sympatický… Uvidíme.The next novel of Jo Nesbo, The Savior, I have opened with reservations and negative expectations. And I was surprised. I have to admit it was not so bad in the end.

Maybe one of the positive things was that the book itself was not so long, have interesting characters, which were believable. To precise – I would say that everyone acts normally in the first three quarters of the book.

The ending and the finale I found… Overcombined. I could not help it, but I would even say not much believable. I do not believe that people are able to think so rationally about murdering someone. Especially when it was their close relative (they really did not have to like each other, but…). And just because they needed it looked like… Well I have been disappointed.

It was one of the best books I read, written by this author. I was drawed into the story, the main character does not drink so much and he even behaves intelligently.

The side story, common for the last three books of this series, about the hidden brotherhood of chosen ones, which wanted to create an alternative, „higher“ justice was disappointing – we did not learn much and the motivation of those people seemed to be understandable. I shall see, what author plans to do with this later on.

Harry Hole, which does not drink, may be sympathetic… We shall see.

Jiří Kulhánek: Cesta krve (80%)Jiří Kulhánek: The bloody way (80%)

Knihu Jiřího Kulhánka, Cestu krve, jsem otevřel hlavně proto, abych si odpočinul od série Jo Nesba a jeho antihrdiny. Cesta krve začíná velice zábavně, skoro bych řekl, až úžasně. Hned od začátku knížky jsem se bavil vtipem autora, jeho hlavního hrdiny a knížka získala slušný švih.
Musím říct, že hlavní hrdina mi byl sympatický a asi do první poloviny knížky vcelku uvěřitelný. Od půlky knížky trošku knížka ztratila. Změnila se z poměrně zábavné post-apokalyptické scifi v méně inteligentní a méně zábavnou akční-survival-horror-mlátičku. Druhý díl spíše navázal na díl první. Přesto, sumasumárum mě to velice bavilo.

Hlavní hrdina je sice téměř nesmrtelný, ty věci, které přežil asi přežít nešly, přesto je přežil,… A v podstatě se z knížky slušně rozjeté stal takový slabší brak. Přesto, slušná oddychovka pro ty, co jim nevadí, že kolem poletují litry krve, sem tam nějaký ten mozek a stovky, tisíce nábojnic.

Přečetl jsem i neoficiální a neautorizovaný třetí díl, který už nenapsal p. Kulhánek – a upřímně řečeno, autor navázal na styl druhého dílu tak dobře, že bych skoro ani nepoznal že to nedopsal samotný autor prvních dvou dílů. A upřímně – závěr, zakončení si ty dvě knížky zasloužily a to tímto získaly, takže celkově spokojenost.

Pokud hledáte kvalitní literaturu, odečtěte si od hodnocení 50-60 procent.I have read the book of Jiri Kulhanek, The bloody way, mainly because I needed a break from the Jo Nesbo series, with his anti-hero. The book has great start, almost amazing. I enjoyed the jokes of the author, his hero and the book had great pace in the beginning. I liked the hero and he seemed to be quite believable, at least in the first half of the first book.

Since that the book started to deteriorate a bit. It changed the genre from the funny post-apocalyptic scifi to something like not so much intelligent, less funny action-survival-horror-slash. And the second volume continued in this trend. Still I have to say I have enjoyed it quite much.

The main hero can not be killed, the things he has survived could not have been survived, but still he did,… And the book with a promising start was changed into weaker junk book. Still, quite nice relaxing book for those who do not mind gallons of blood, some brains flying around and hundreds, thousands of empty case cartridges.

I have read the third, unofficial and not authorized third volume, not written by Kulhánek – and honestly, the new author has continued in the style so well, I would not be able to recognize the author change. Honestly, the books have needed some ending and they got it by this third volume, so I am satisfied now.

In case you look for high quality books, reduce the valuation by 50-60 percent.

Jo Nesbo: Pentagram (55%)Jo Nesbo: The devils star (55%)

Tak jsem se zase vrátil k Harrymu Holeovi, ještě mu dám asi tak tři šance. 🙂

Můj neoblíbený hlavní hrdina, alkoholik Harry Hole vyšetřuje tentokrát vraždy zdánlivě mezi sebou nesouvisející, postupně se ukáže, že spolu vraždy souvisejí… A nakonec je odhalen vrah… Jak… napínavé. 🙂

Kdyby kniha neobsahovala vedlejší zápletku, kdy Harry Hole konečně odhalí, kdo u policie je tím Princem, co způsobil smrt jeho kolegyně a stál i za dalšími vraždami, tak bych to snad ani nebyl schopen dočíst. Upřímně řečeno, právě to nejzajímavější na celé knížce je mimo hlavní dějovou linii. Nebo teda mně to tak připadá.

Možná se mnou jiní čtenáři, milovníci detektivek, nesouhlasí. Netuším. Knihu jsem dočetl, to považuju za ohromný úspěch. Jinak teda kniha končí relativně optimisticky. Možná by mohl autor u této knihy sérii skončit a už nic dalšího nenapsat? Mně by to udělalo velkou radost.I came back to Harry Hole and will give him two or three chances before I leave this series. 🙂

My disliked main character, alcoholic detective Harry Hole is investigating murders, which at the first glance look as they do not have anything in common, but then the pattern is found, then the murder is found… How… thrilling. 🙂

If the book did not contain the second story behind the main story,.. where Harry Hole finally finds out, who is the Prince, who caused the death of his colleague and was behind several other murders…, I would not be able to finish this book.Honestly, the most interesting parts in this book are out of the main story line. Or I believe so.

Maybe the other readers, the crime novels readers, do not agree with me. I have no idea. I have finished this book, which I consider to be a major success. The book has a nice optimistic ending. Maybe the author could finish the series here and never write anything anymore? I would be happy just by that.

Simon Clark: Noc trifidů (70%)Simon Clark: The Night of the Triffids (70%)

Pokračování velmi úspěšného románu, které nenapsal samotný autor původní knihy Den Trifidů, John Wyndham, ale pro mne dosud neznámý autor, Simon Clark. Jak jsem teď koukal na wikipedii, tak tato kniha asi taky patří mezi to nejlepší, co kdy napsal, tak není divu, že jsem na něj nějak nenarazil.

Kniha jako taková vypráví příběh navazující na Den trifidů, nicméně ne z pohledu hlavní postavy předchozí knihy, ale z pohledu jeho syna. Upřímně řečeno – čekal jsem méně, než kolik jsem od knížky dostal. Nedosahuje ani zdaleka kvalit Dne trifidů, ale autor má spousty zajímavých nápadů, kvůli kterým stálo za to knihu dočíst.

Sice neobjasňuje tu záhadnou tmu, ke které dojde v průběhu této knihy (snad neprozrazuju příliš), ale to asi nebylo ani nutné. Knížka pro mne byla velmi příjemným překvapením. Není ani tak dlouhá, dala se přečíst velmi rychle, má spád, má nápad a rozumný děj i zakončení.

Nelíbily se mi některé nelogické věci, které hlavní hrdina udělal, ale na druhou stranu je fakt, že lidi přece můžou občas udělat nelogické věci, nebo zareagovat zkratkovitě, občas věci nerozmýšlejí dopředu a jednají impulsivně. Takže proč ne.

Možná je škoda, že někdo nenapsal knihy, které by popisovaly děj v Dni trifidů tak říkajíc souběžně s tou hlavní knihou, myslím si, že by to bylo taky moc fajn. A možná by to bylo i lepší, než snažit se roubovat „pokračování“. Mám pocit, že tato knížka je fajn, ale první tři knihy z nedokončené série Válka s Chtorr mi přišly podstatně lepší.

Je to taková odpočinková četba, pokud máte rádi post-apokalyptické scifi, patří to mezi průměr až mírný nadprůměr.The continuation of very successful novel, not written by an original author of The Day of the Triffids, John Wyndham, but for me completely unknown writer Simon Clark. I have just checked wikipedia, and it seems that this books belongs to the top books of this author. That is the reason why I have not read anything from him yet.

The book tells the story continuing the Day of the Triffids book, but the main character is not the original one, but his son. I have to admit I did not expect much and I was positively surprised. It is definitely not as good as the original, but this author has many interesting ideas, which were worth enough for finishing this book.

The author does not explain some things, e.g. the strange total darkness, which happens in this book (I hope this is not a big spoiler), but it was not necessary. It still was a positive surprise. The book is not so long, it has nice story, ideas, characters and ending.

I did not like some things made by the main character. On the other side I should say I know that there are people who do not always act logically, who make hasty decisions, who sometimes do not plan ahead or act impulsively. Why not.

Maybe I would prefer if there were books, which would tell the story of different characters at the same time, as in the Day of the Triffids, parallel with the main book – it would be better I think. The first three books of the series War with the Chtorr were substantially better.

You need to consider this book as a relax reading, if you like the post-apokalyptic sci-fi, this is among average or a bit above.

Nacuo Kirino: Out (90%)Nacuo Kirino: Out (90%)

Zase detektivka… 🙂

Tentokrát ale z jiného soudku. Pro mne neznámá autorka, japonská spisovatelka Nacuo Kirino napsala knížku, která získala vcelku pozitivní recenze, tak jsem se rozhodl zkusit něco jiného – z jiného soudku. Z Japonska, ze země, kterou jsem bohužel nikdy nenavštívil, jejíž knížky a filmy miluju…

Knížka je velice, velice čtivá. A na evropské poměry velice, velice brutální. Nejde ani tak o litry krve, nebo spousty mrtvých – těch tam tolik není. Ale jde o to, jak jsou vraždy a vůbec všechno okolo popsány…

Je to až příliš naturalistické… a realistické. Uvěřitelné a myslím, že občas i pěkně hnusné. Ale dočetl jsem to se zatajeným dechem. Zajímalo mne, jak to celé dopadne. Zajímalo mne, jak to všechno bude… Knížka je napsaná trochu zvláštně v tom, že jsem si jako čtenář nebyl úplně stoprocentně jistý, kdo je vlastně hlavní postava. Ano, do značné míry jsem to věděl, ale protože vedlejší postavy byly také v některých kapitolách psány v ich-formě, tak jsem si tím stoprocentně jistý nebyl – až do konce celé knihy.

A konec je… Jak je japonským zvykem, překvapivý, nejednoznačný a nekončí zatčením, nebo smrtí, nebo jasnou tečkou. Na konci zůstávají tři tečky, taková pachuť, zvláštní pocit, divný pocit. Je to prostě zvláštní kniha.

Hodnocení není objektivní, zcela jistě je ovlivněno tím, jak mám rád japonskou literaturu, ostatní by si asi měli odečíst takových třicet procent. Přes brutalitu knihy ji v podstatě mohu doporučit.

Jo Nesbo: Nemesis (60%)Jo Nesbo: Nemesis (60%)

Další kniha ze série o notorickém alkoholikovi Harrym Holeovi. Samotná vražda a její vyšetřování mi na celé knížce připadala jako to nejméně zajímavé. Mnohem zajímavější mi přišlo to, jak práce u policie, alkoholismus a lidi, které kolem té práce potkává, mávají se životem hlavního hrdiny.

Vcelku se mi na autorovi líbí, že hlavní postava za svoje přešlapy, kterých mimochodem nedělá zrovna málo, dostává napřesdržku.

Samotné vyšetřování? Nevím, přišlo mi to překombinované. Přišlo mi, že ty dvě vyšetřovačky, které řešili souběžně,… nemusely mít tak zrovna komplikovaná vysvětlení. Nepřijde mi, že by bylo až tak úplně reálné, aby lidi uvažovali v takových kombinacích, aby byli schopni tak perfektně plánovat, vymýšlet a realizovat svůj plán. Líbilo se mi sice vysvětlení, jakou měli ti pachatelé motivaci k těm činům,… ale nějak to nebylo ono.

Asi chápu, že napsat knížku o tom, že postavu A zabila postava B, z těchto a těchto důvodů a kriminalisté to jednoduše odhalí a vyšetří asi není úplně stoprocentně zajímavá pro široké publikum – ale připadá mi to mnohem realističtější a uvěřitelnější. Takže – opět se opakuji – krimi asi nebude můj šálek kávy.

Je to just over-too-complicated.Another book from the series about the alcoholic detective Harry Hole. The crime itself and its investigation was for me the least interesting in this book. I found much more interesting the story about the main character, how its police work, his alcoholism, and people he meets influence his life.

I like author approach, that the main character is quite punished by his fate for his missteps (which he makes quite often).

The investigation itself?  I found it overcombined. I think that in both investigations, were too complicated explanations. I do not think it might be realistic that people are able to prepare such level of details in their crimes in advance, then plan it, and then implement it. I liked the explanation of the motivation of the offenders,… but somehow it was not exactly it.

Maybe I can understand, that to write a book about a character A, who killed character B, because of this motives, the detectives find them out, find the character A and put him/her to prison is probably not interesting for the wide spectrum of the readers – but it is much more „believable“ and realistic for me. Maybe I repeat myself – it looks the criminal novels will not be my preferred type of books.

This book was just over-too-complicated.

Jo Nesbo: Červenka nese smrt (75%)Jo Nesbo: The readbreast (75%)

Další knížka ze série Jo Nesba, vlastně teda druhá ze série, kterou jsem přečetl, fakticky a chronologicky by měla být třetí. Druhá (měla by se jmenovat „Švábi“) asi právě vyšla v papírové podobě v ČR…

Hlavní hrdina Harry Hole, policista, kriminalista a alkoholik tentokrát vyšetřuje vraždy spojené s neonacismem v Norsku. Souběžně je v knížce vyprávěna historie z druhé světové války, příběhy několika frontových vojáků, kteří válčili za nacismus – a jeden z nich je tím vrahem. Inu, jak je vidět, tak se v posledních letech severské státy snaží vehementně vyrovnávat se svou historií, která zjevně v mnoha směrech byla kolaborující s nacistickým Německem.

Nemůžu tyto snahy nějak zásadně kritizovat, nic proti tomu nemám, ale asi jak se na mě sešly v poslední době zrovna dvě knížky s podobným tématem, tak… prostě nevím. Je to jiným stylem napsaná knížka, než od Larssonové, Nesbo píše jinak. Je to trochu hůř čtivé, ale lepší po stránce gramatické i stylistické. Aspoň mně to tak přijde. Anebo je lepší překladatelka.

Knížka je napsaná velmi dobře, dobře se to čte, je to napínavé,… Ale doprčic práce, pořád se nemůžu nějak s hlavní postavou smířit. Pořád mi něčím vadí. Nesedí mi… Takže ačkoliv jsem knížku přečetl vcelku s chutí, nijak mne to zásadně nezasáhlo, ani neobohatilo, ani nějak nemám a nebudu mít chuť si ji někdy v budoucnu přečíst znova. Takže vlastně ani nevím, jaké hodnocení dát. Padesát procent by možná bylo málo – a milovníci detektivek by mne asi ukamenovali, ale sto procent je moc, to zase prostě dát nemůžu. Je to jenom detektivka, s nesympatickou hlavní postavou… Tak je to někde mezi…The next book from the Jo Nesbo, series, the second I read, but chronologically it should be the third from the series. The second (should have a name „Cockroaches“) is probably now printed out in the Czech republic…

The main character Harry Hole, the policeman, detective and alcoholic now investigates the murders connected somehow with neo-nacism in Norway. In the same book there is a story of some soldiers in the Second world war, who did fight for nacis, from Norway – and one of them is the murderer. Well, as I see it, lately the Northern countries try somehow deal with their past, which seems to be based on those two books I read lately, quite collaborating with nazi Germany.

I can not criticize this effort, I have nothing against it, but probably as I have read lately two books with similar idea, well… I just do not know. This book is different from Larsson, Nesbo writes differently. I have had a bit difficulty to read this, but I have had a feeling it is even better from the grammar and stylistic point of view. It was my feeling. Or the translation was better.

The book itself is written very good, I liked to read it, it is thrilling,… But I do not like the main character. I simply put do not like him. So even I have liked it, I was not touched, I was not anyhow feeling richer, and I believe I will not want to open this book again in the future. So I do not know how many percents should I give. Fifty would be probably not enough, and one hundred is definitely too much, I simply cannot give so much. It is just a criminal novel with main character I do not like… So I gave just something in between…

Jo Nesbo: Netopýří muž (55%)Jo Nesbo: The bat (55%)

Knížku netopýří muž jsem se rozhodl si přečíst, protože by měla být úvodní knihou celé série, kde ústřední postavou je detektiv Harry Hole. Po úspěchu Larssona se začaly masivně vydávat a propagovat severské detektivky a mezi těmi nejvíce inzerovanými byl určitě Jo Nesbo. Tedy alespoň já si to tak pamatuju, určitě jsem viděl spousty reklam na tuto knihu v Praze v městské dopravě, v metru, v Domu knihy…

Tak jsem si samozřejmě koupil pár knížek ze série a když jsem se teď konečně odhodlal je začít číst, tak jsem zjistil, že to vlastně nejsou první knížky ze série! A že dokonce druhá kniha z celé série, Švábi, nebyla ještě vůbec v ČR vydána.

Tak a teď k samotné knížce. Knížka je to napínavá, dobře se mi četla – a to nejsem apriori fanoušek detektivek, jednu dobu jsem byl docela přesvědčený, že detektivky číst nebudu… Ale člověk by měl občas zkusit i něco jiného, tak zkouším, jestli mě to osloví…

A zatím teda můžu říct, jo, jako čte se to slušně. Ale v prvním díle je hlavní hrdina ožrala a principiálně se mi nelíbil, nesympatizoval jsem s hlavním hrdinou. A to teda asi není úplně dobře. A nebo jsem už holt postiženej tím kvantem hrdinské literatury ze sci-fi a fantasy a holt už nepříliš kladné hrdiny nemusím… Ale vždyť to není pravda!! Miluju přece knížky jako „Sama čepel“… a tam snad není kladný hrdina ani jeden! Ale jsou to postavy, které jsou vám sympatické z toho či onoho důvodu.

Harry Hole je jenom nesympatický ožrala, co má štěstí a zůstalo mu v hlavě živých pár mozkových buněk. Aspoň teda tak to na mě působilo.

Nad padesát procent se to dostalo jenom kvůli tomu, že samotný děj je vcelku napínavý – a zajímalo mě až do konce, jak to dopadne. Ne kvůli Harrymu – ten asi těžko umře, když o něm už bylo napsáno x dalších knížek – ale prostě mě zajímalo, jestli toho vraha chytí dřív,… a nebo ne.

Takže – další (tj. třetí) knížku hodlám přečíst co nejdřív,… rozhodnout se. Ale mám pocit, že se ze mě fanoušek Harry Holea nestane. Spíš to budou knihy – přečtu, odložím, časem prodám do antikvariátu…The book named The bat I read because it should be the starting book of the whole series, where the main character is the criminalist Harry Hole. After the big success of Larsson, lots of criminal fiction were printed in the Czech republic and probably the one with the most advertisements was Jo Nesbo. At least I remember I saw many advertisements for his booke in Prague public transportation, in metro,…

Because I was vulnerable to the advertisement, I have bought some books from this series and now when I have decided it is time to read them, I found out, these are not the first books of the series! And even the second book from the series, the cockroaches, was not even translated to Czech yet.

Now the review of the book. I liked the book as such – it was thrilling – and I am not the criminal fiction books fan, I was even for some time convinced I will never read this literature… But you should always try something new, so I am trying whether I will like it or not…

Yes, I can say I liked it. But in this first book the main character is an alcoholic, and I did not like him at all. And that is not good for me. Maybe I have a sort of stigma, maybe I have been changed by the amount of heroic fantasy and sci-fi and I do not like the not positive heroes… But it is not the truth!! I love books like „The blade itself“… and there was a single positive character! But there are characters which you can „like“ because of one reason or another.

Harry Hole is just not unattractive alcoholic, who is lucky and still with some brain cells left. I could not help myself, but it was my impression.

I gave over fifty percent because of the story itself – I liked the story, it was thrilling to the end and I was interested, what will be the ending. Not because of Harry – he could probably hardly die, when there exist five or more books with him, but I was just interested, whether he will catch the murderer before he… does something, or not.

So – I will read the next (third) book as soon as I can,… and make decision. But I have the feeling, I will not be a Harry Hole fan. I suppose these books will be something like – read, leave, and then sell…