Prometheus (20%)Prometheus (20%)

Tak jsem shlédl film Prometheus, starý asi tři měsíce, který má asi v časové linii nějak předcházet celé sérii filmů Vetřelec. Kde můžu říct, že první dva, možná tři díly považuju za opravdu špičku žánru sci-fi / horror.

Upřímně, koukal jsem na Promethea s otevřenou pusou. Taková sbírka bohapustých hovadin – to jsem teda opravdu neviděl hodně dlouho. Jasně, vědeckofantastické filmy a horory jsou do značné míry hovadiny, protože ztvárňují nějaký příběh z nějakého neexistujícího světa, alternativní reality… Ale mnohdy v rámci tohoto světa fungují nějaké logické vztahy, postavy se v tom vytvořeném světě chovají realisticky…

A pokud vytvořím svět, který má zobrazovat lidskou budoucnost, odvolávám se tam na Zemi – tak předpokládám, že lidstvo se i za těch sto nebo více let bude schopné chovat obdobným způsobem jako my, jenom snad bude mít lepší technické možnosti, případně vybavení…

A nepředpokládám, že by na misi někam do neznáma za potencionálními mimozemšťany byly vysláni pošuci bez elementárních schopností a pudu sebezáchovy. Nebo mohli teda ve filmu poznamenat, že opravdu budoucnost lidstva je taková, že lidské IQ klesne někam ke kvocientu současných 35, světu vládnou idioti a doktoráty všech těch hlavních postav v tom filmu tudíž dostali lidi s IQ 55. Protože asi tak se chovali. Sice pak nechápu jak vyvinuli mezihvězdné lety, ale co už.

Takové kraviny!! Celá posádka té vědecké lodi byla vybrána soukromou firmou, tudíž měli možnost si vybrat ty nejlepší. Kdyby to byla vládní kosmická loď, tak mohli říct, že víc jak nadpoloviční většina posádky jsou něčí příbuzní (těch idiotických vládců světa) a tak by se to asi dalo chápat.

Nechce se mi přidávat a opakovat ten seznam těch hlavních hovadin – myslím, že nejlíp to shrnuje toto video:
Akorát je teda anglicky… 🙂

Dvacet procent v hodnocení dávám za pěkné triky. 

Kung Fu Panda 1+2 (98%)Kung Fu Panda 1+2 (98%)

Skvělé dva kreslené filmy o pandě, která se chce stát kung fu bojovníkem, shodou náhod se jím stane a … Málokdy jsem viděl film s tak skvělým smyslem pro humor, takovým nadhledem, schopností dělat si legraci sám ze sebe,…

Jde o klasický animák, kdy hlavním publikem jsou samozřejmě děti, to ale nic nemění na tom, že jde o zábavný film, který jsem s chutí shlédl i já. Námět jako takový není ničím extrémně zajímavý a to ani v druhém díle, ale na druhou stranu má… skvělou zápletku, přesně vygradované napětí, smysl pro humor, dobře zkoordinované akční scény…

Co asi není moc pro české malé diváky, je skvělý anglický, původní dabing. Tak perfektně namluvené kreslené postavičky, s takovou grácií… Tak vtipně…

Jo, opravdu stojí za to, shlédnout tento animovaný film. Navíc mi připadá, že v těchto dvou filmech je skvěle vyrovnaná jak realističnost animace, počítačová animace dokáže vskutku divy, tak samotná výtvarná část celé práce. Jde vidět jak to, jak animátoři dokáží, když chtějí, zobrazit některé věci naprosto dokonale – třeba vodu. Ale dosáhli takové dokonalosti, že je vidět, že se rozhodli, že toho nebudou využívat příliš – protože pro příběh samotný to není vůbec důležité…

Asi i proto dávám takové hodnocení – tento film, plus filmy od Pixaru dosahují asi vrcholu v animaci, příběhu – a rozhodně stojí za to si je shlédnout.

Great two cartoons about panda, who wants to become a kung-fu warrior,… becomes the „dragon warrior“ by accident and … I have rarely seen such great comedy, with such perspective, irony and not parody,…

It’s classical cartoon, when the audience is expected to be the children mainly, but nevertheless it’s very entertaining film; I liked very much. The story itself is not extremely interesting in both of the movies, but on the other hand it has… a great plot, precisely graded tension, sense of humour, great action scenes…

What might be a small issue for small czech spectators is the great original dabing. So perfectly narrated cartoons, with such grace… so funny. And I suppose the translation will spoil this.

It’s really worth watching this cartoon. I believe that in those two films is perfectly balanced animation realistics, the computer animation can be now really miraculous, and the art part of the movie. You can see that the animators can, if they want, show some things really perfectly – water for example. But they are so good that you can see they have decided not to over-use it – because it’s not important for the story itself…

This might be one of the reasons why I have given such high review… This film plus the Pixar films get to the top of the animation, story – and they are really worth watching.

Survivors Série 2Survivors Series 2

Tak jsem dokoukal druhou sérii Survivors – a z celé série mám bohužel stejný pocit, jako ze závěrečných dílů první série. Zklamání přecházející v zoufalství…

Původní námět je vynikající – první díly první serie byly skvělé. Ale bohužel, postupně se z celého seriálu stává hovadina, které se nedá ani věřit. Ale je to opravdu škoda, protože postavy mají minulost, nějaké pozadí, charakter. Ale začínají se chovat zhovadile.

Suma sumárum – dokoukal jsem se na to do konce a asi jsem i rád, že BBC nevytvořila třetí sérii – zřejmě by to už v kvalitě nahoru nedostali. Ale je to veliká, veliká škoda. Kdyby byly postavy uvěřitelnější, mohlo jít o zajímavou survival záležitost…I was able to finish the second series of the Survivors – and unfortunately I have the same feeling as I have had while watching the last episodes of the first series. Disappointment, almost despair…

The original theme/idea is great and the first episodes of the first series are great as well. Unfortunately, gradually the whole series was changed to a totall bullshit, which is not probable. It is a real shame, because the characters have their past, character. But they behave like idiots.

To summarize – I was able to watch it all,… and probably I am happy that BBC did not make the third series – the quality would probably not increase. It is a great shame – if the characters would be less idiotic and more probable, it could have been very interesting survival series…

Hula girls (95%)

O víkendu jsem shlédl nejlepší film Japonska roku 2006, Hula girls. K filmu jsem přistupoval trochu se smíšenými pocity, protože jsem neměl nejmenší tušení, co můžu čekat… 🙂

Jde o příběhový film – příběh nejprve dvou dívek, pak skupiny dívek, které se snaží naučit se hula tance, protože v jejich městečku se má otevírat nové Havajské zábavní centrum, které má nahradit v zaměstnanosti místní doly. Městečko, kde se podstatná část filmu odehrává, je důlní město – plné místních horníků, těžících uhlí. Lidí, kteří v minulosti vydělávali spoustu peněz a nyní vidí, že jejich práce už není tak ceněná, mají před sebou vidinu a hrozbu ztráty práce,… Přesto si ale nedokáží představit, že by nějaké tanečky, zábava mohly být nejen výdělečné, a nechápou tanec jako práci, zaměstnání. Prostě si to spojují se striptýzem, prací lehkých holek – nebo něco, co je spíš hodné posměchu, než aby vůbec šlo o cokoliv jiného.

Jde o příběh na motivy skutečných událostí a myslím, že je natočený velmi realisticky, vtipně a zábavně, na druhou stranu velmi citlivě a smutně. Skvělé obsazení herecké, skvělé herecké výkony, skvělá hudba, kamera, příběh – všechno dohromady skládá skoro perfektní styl. Pět procent dolů za to, že na dvou místech ztrácí film spád a švih. Ale jinak skoro dokonalý film. Pozor – nejde o čistou komedii, je tam hned několik velmi smutných momentů.

Diring the weekend I have watched the best film of Japan from 2006, Hula girls. I had not have a clue what this film is about – I had not have any idea, what to expect… 🙂

Its a typical story film – a story of two girls in the beginning, then a group a girls later – who are trying to learn the Haiti dances – hula dance. The reason for this is the fact, that their small town will open a new Hawaii entertaining center, which should replace the jobs cutting of closed mines. The town, where the major part of the film takes place is a mining town – full of local miners, mining the coal. People, who earned a lot of money in the past and now they see, that their work is not appreciated as in the past anymore, they see the possibility for loosing the job,… But still they cannot imagine, how some dancing or entertainment could earn money – and they do not see the dancing as a reasonable job position. Their prejudice is that every dancing girl makes striptease or they do the job of whores – something which is mocked and disparaged.

This story is a true story and I believe it is done in a very realistic way, funny and is definitely entertaining, on the other hand its very sensitive and sad. Great casting, great playing, great music, camera, story – all together gives almost perfect movie. Five percentage points I have deducted because in around two parts the film is not so entertaining and looses the swing. Almost perfect movie. But be warned – its not a clear comedy, there are some really sad moments.

Survivors Série 1Survivors Series 1

Hlavní motiv seriálu je vcelku jednoduchý, v úvodním díle, délky standardního filmu, byly divákovi představeny základní postavy seriálu a pozadí. Jde o jednoduché postapokalyptické sci-fi, kdy civilizaci a většinu lidí zahubí agresivní chřipka. Pilotní díl se nezabývá tím, jak by taková chřipka měla vzniknout, případně proč – je tam jen na konci dílu jeden náznak, že možná byla vytvořena uměle, ale rozhodně to netvoří (zatím) hlavní dějovou linku.

Na to, že jde o seriál natočený pro televizi, je velmi profesionálně zvládnutý. Zejména se mi líbil zvuk, kdy na pozadí diskutujících postav cvrlikají jen ptáci, jiné zvuky nejsou slyšet – a kolik jich v dnešním světě je, že. Od aut, letadel, motorů, počítačů, mobilů,… dost se mi líbilo, že seriál navozoval vcelku fajn atmosféru světa, kdy nic z toho už neexistuje.

Vcelku se mi líbily postavy i jejich pozadí i způsob, jakým reagovaly, jak mluvily a jak jednaly. V nestandardních situacích se chovaly – uvěřitelně – to alespoň platilo pro první dva díly seriálu.

Po shlédnutí dalších dvou dílů se mi seriál vcelku stále líbil, až na to, že ses stával méně uvěřitelným. Nepravděpodobné, neuvěřitelné nebo skoro nemožné se mi zdá následující… Hlavní postavy, ani poté, co potkají několikrát slušně vyzbrojené nepřátele, nehledají žádné zbraně! Přece ve světě, který by vyhubila chřipka tímto způsobem, musí být spousty možností jak se slušně vyzbrojit. Počínaje střelnými zbraněmi – opuštěné policejní stanice, základny, případně vojenské základny až po chladné zbraně, kuše – ve sportovních obchodech, nebo obchodech specializovaných na podobné zbraně. Nevím, přijde mi to docela ujeté…

Navíc se mi nezdá, že by bylo možné, aby postavy absolutně neplánovaly do budoucna… V seriálu dlouho není jasné, jak rychle běží čas. Až v pátém díle řekne jedna z postav, že jsou spolu „teprve několik týdnů“, tak se neznají dostatečně… No tak to mi tedy hodně zkazilo celou první sérii, protože z toho je teda vidět, že tvůrci podle mého soudu moc u scénáře nepřemýšleli. Přece za těch několik týdnů by musela jejich základna vypadat úplně jinak! Co tam teda těch několik týdnů dělali? Proč si nenašli nějaké fajn sídlo, které by se dalo dobře bránit? Podle mého by ideální byl nějaký středověký hrad, tvrz. Nevěřím tomu, že by v Anglii něco takového nebylo. Ale postavy na toto téma nevedou diskusi ani v nejmenším… Takový potenciál! Tak promrhaný!The main idea of the series is quite simple. In the prequel, sized as standard film, the main characters are shown; and the background is depicted. It’s quite simple post-apocalyptic sci-fi – the civilization and majority of the people is killed by an aggresive flu. The pilot is not focused on how this flu was made or why – just in the ending of this episode there is a moment, when it’s shown, that this flu was made – but it definitely was not a major plot (yet).

I must say I was quite impressed by the level of professionalism, how this series was made – I speak not about a movie, but a series. I mainly liked the sound, when in the background of discussions of the characters could be heard only birds, no other sounds – and how many we have them in todays world! The aircrafts, motors, computers, mobile phones,… I liked a lot that this series was able to quite well present the atmosphere of a world in which none of those things work anymore.

I liked the characters, their history and the way, how they reacted, how they discussed and how they behaved. In non-standard situations they behaved – belieavable (this was true in the first two episodes of the series).

I still liked the series even after the first two, but in the next episodes it became less believable. Not-probable and unbelievable for me was following… The main characters were not looking for any weapons, even after they have met some enemies with guns! In the world, when the flu would killed all the people, there would have to be a lot of possibilites where to get guns. Starting with shotguns – in the derelicted police stations, headquarters, possibly army HQs, but not only shotguns, the crossbows in a sport shops, or shops specialized in guns. I just found this to be crazy…

Even more, I do not believe that the characters could not plan for future. In the series for some episodes it is not clear, how fast the time runs. In the fifth episode one of the characters says „we are just several weeks together so we do not know each other well enough“… It spoiled the whole series for me – the writer of the screen play did not use brain too much. In a few weeks period the people are able to perform a lot of work – so I believe that their base camp should look like differently! What the hell did they do there in those weeks? Why haven’t they found some fine place, which could be easily defendable? I believe that ideal might be some sort of medieval castle, fortress. I do not believe that in the UK there are no such suitable places. But the characters even did not discuss such thing… Such potential! Such wasted!

Superbad (40%)

Tak jsem shlédl tuhle teenagerovskou komedii a asi se ze mne stává zapšklý páprda, protože to považuju za jeden z nejhorších filmů, co jsem v poslední době viděl. Konkuruje to Resident Evil 4.

Netuším, proč na mne film působil jako kdyby šlo o nějakou částečnou sbírku zážitků nějakého scénáristy, případně nějaké partičky kamarádů,… která sepsaná vytvořila námět tohoto filmu,… Nakonec se na tu slátaninu podařilo sehnat prachy, tak se to celé natočilo. Předpokládám, bohužel, že mnohdy proplouvání střední školou v USA vypadá přesně tímto způsobem.

Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nic podobného nezažil, nedokázal jsem se ani s jednou z těch postav ztotožnit – přišli mi víceméně všichni trapní, nechutní až mnohdy odporní. Uznávám, že někdy mi hlášky Setha přišly vtipné, ale nějak bych asi neměl ani jednu styčnou plochu, proč bych se s ním měl bavit – leda v tom, že bych v tělocviku podával obdobné výkony…

Mno asi tolik. Doporučení? Nedívejte se, není-li vám méně než 18, případně nemáte nostalgické vzpomínky na nějakou šílenou party, na kterou jste se zoufale snažili sehnat chlast, abyste měli příležitost k sexu. Já cílovka nebyl, bo tyto vzpomínky nemám. 🙂

I have watched this teenager comedy and probably I am becoming an old fart without a sense of humour, because I consider this to be one of the worst films I have seen lately. It definitely competes with Resident Evil 4.

I have no idea why, but this film made an impression that it’s just a bunch of memories of the screenplay writer, of some group of friends,… which written down made the screenplay,… And in the end someone was able to get the financial means and the film was made. I suspect, that study and graduation in high-school in the US looks exactly like in this film.

Maybe because I have never had similar experience, I was not able to sympatize with any of the characters – I considered them to be embarassing themselves, nasty, sometimes almost disgusting. It’s true that I found some Seth’s remarks to be funny, but there was nothing I would have in common with him to talk about – maybe the only thing that I was almost the same bad in the sports as he was…

That seems to be all. Recommendation? Do not watch this, unless you are below 18, or unless you have some memories about a crazy party you participated in, where you tried to get  booze desperately, to have an opportunity for sex. I was definitely not the target group, I do not have similar memories. 🙂

Divoké vlny / Surf’s up (70%)Surf’s up (70%)

 

Shlédl jsem tento film, aniž bych měl jakákoliv očekávání a můžu říct, že výsledek je smíšený. Od naprosto perfektní animace, skvělého nápadu natočit film jako kdyby šlo o natáčení dokumentárního filmu,… po naprosto jednoznačný, prvoplánovitý a extrémně jednoduchý příběh.

Jsem jednoznačně přesvědčený, že se film bude mladší generaci rozhodně líbit. Přemýšlím, jestli prostě už nezačínám patřit ke starší generaci, která už takových příběhů viděla až příliš mnoho, tak mně to nudí. Možná, že mladší generace takové filmy nebo příběhy nezná, tudíž je to bude bavit. Možná je prostě potřeba každých patnáct let protřepat staré náměty a udělat remake… A tohle vlastně není remake, vždyť jde o animované surfující tučňáky!

Sumasumárum jsem se vcelku bavil, tak rozumné hodnocení. Docela dobré některé scénky, byly dostatečně vtipné… Znovu se na to dívat nebudu. 

I have watched this film without any expectations and I have to say I am not sure what to say. On one hand the movie has perfect animation, great idea to make a movie like making a documentary,… on the other hand simple (too simple in fact) story.

I am definitely convinced that the younger audience will love this film. I am not sure whether I am not already an old generation, which have seen lots of similar stories, maybe too much of them and because of that find it boring. Maybe, the younger do not know such films or stories, therefore they will enjoy it. Maybe it is necessary to refresh every fifteen years the old ideas and do remakes… Well this is not a remake, there are animated surfing penguins!

To summarize, I enjoyed the film, therefore the reasonable percentages. I liked some scenes, some of them really funny… But I will not watch this movie again.

Resident evil 1-4 (45%)

V posledních pár dnech jsem shlédl všechny až dosud vydané filmy ze série Resident Evil. A můžu říct, že teda sám sebe obdivuju, že jsem se na to dokoukal do konce. První díl je hovadina… Ohromně se mi líbilo, jak asi do poloviny filmu ohromení hlavní hrdinové vytrvale střílí nemrtvé příšerky všude, než jen do hlavy – než zhruba v půlce filmu přijde „odhalení“, že musí střílet do hlavy, aby nemrtvého zabili definitivně. Neuvěřitelné.

Druhý díl je vyloženě jen o skupince přeživších, kteří se snaží dostat ven z nakaženého města (aby se dostali ven, musí zachránit jednu holku – neboli někam dojít, někoho najít a pak dojít někam jinam) a o závěrečném souboji Alice a hlavního záporáka. Jo, vcelku jsem se někdy bavil vizuálními efekty a některé nápady byly fajn. Závěrečný souboj byla hovadina (Alice získává nadpřirozenou rychlost a sílu), ale film se shlédnout dal.

Třetí film byl asi nejlepší z celé série, ať už nápady, zpracováním, ale i příběh se vcelku dal shlédnout. Sice jsem moc nepochopil, kde ztratili tu holčičku, kterou zachraňovali celý druhý díl, ale budiž, třeba ji někde zapomněli na záchodě… Hlavní záporák třetího dílu byl zhovadilost. Další nadpřirozené schopnosti pro Alici – telekineze, zhovadilost. Ale dejme tomu, kvůli zábavnosti filmu se to dalo přežít.

Ovšem čtvrtý díl teda byl neskutečný. Matrix evidentně ovlivnil filmový svět víc, než bych si myslel. Těch hovadin a nesmyslů, kterých je film plný – to jsem teda dlouho neviděl. Například – na začátku filmu je Alice s telekinezí, aby následně byla zastřelena zezadu. Nějak jsem to teda nepochopil. Byla to ta „původní“ Alice, nebo její klon? Pokud klon, jakto že měla stejné schopnosti, jako „původní“ Alice? Proč, (pokud) měl tyhle schopnosti každý z těch klonů, je nepoužil některý z těch klonů dřív – ve třetím díle, když je posílali na ten „test“ – útěk? Proč se poslaly desítky těch klonů na likvidaci toho centra korporace Umbrella do Japonska? Aby jich zemřelo co nejvíc na jednom místě? Nestačila by třeba jedna menší úderná skupinka tří těch nadpřirozeně vybavených klonů? Těch hovadin a kravin je v tomto filmu příliš mnoho. Nemluvě o úplně nových typech nemrtvých, které se zjevily v tomto díle – zřejmě aby oživily naprosto děsivou zápletku, netuším. Nemrtvý obr, fetišista mne dorazil. 🙂
Nakonec obdivuju sám sebe, že jsem to dokoukal až do hořkého konce. Bože, on se točí pátý díl !

In the last few days I have watched all, so far released films from the Resident Evil series. And I have to say I admire myself, I was able to see it through. The first film is stupid… I found funny, how the characters shoot the undead enemies everywhere than to their heads and are amazed, how come that they do not die. And around the middle of this film there is a great „revelation“ that they are supposed to shoot the undead to their heads in order to kill them. Unbelievable.

The second film is just about a small group of survivors, who try to get out from an infected city (and in order to get out, they are supposed to save a small girl – in other words – to go somewhere, to get someone and then to get to another place) and about a big fight with a main boss. Sometimes I have enjoyed the effects, and some ideas were nice. The final fight was stupid (Alice becomes inhumanly fast and strong), but I was able to see the movie till the end.

The third movie from the series was probably the best of them all. Not only ideas, the way of filming, but even the story was nice. I did not understand, where the characters have lost the girl, which they tried to save the whole second film, but whatever, maybe they had forgotten her somewhere in the toilet… The main boss was – pure stupidity. A new inhuman abilities for Alice – telekinesis, crazy. In the and I was able to survive, because the story itself was ok.

Now we come to the last film of the series. It was unbelievably – stupid/bad. The Matrix has evidently influenced the film world more, than I would consider possible. The amount of stupidities which contains this film – I have not seen something like this for a loooong time. For example – in the beginning is shown the Alice with telekinesis, to be shot from behind just a few moments later. I did not understand this. Was it the „original“ Alice, or her clone? In case it was a clone, how come she had the same abilities, as the „original“ Alice? Why, (if) all the clones have had those abilities, did not they use it in the third film, when they were sent for that crazy „test“ – run? Why were sent dozens of such clones to liquidate the Umbrella corporation center in Japan? Just because there could die as many as possible of them in one place? Would not it be enough, if one small attacking group with those inhuman-able clones was sent there? The amount of stupidities and crazy ideas is way too high in this film. And I have not yet mentioned the new types of undead, which appeared in this film – maybe to lighten up the story? Even an undead giant fetishist – wow! 🙂
I admire myself I was able to see the film to the end. My god, the fifth film is being filmed !

Jak vycvičit draka / How to train your dragon (95%)

Trochu jsem se na začátku filmu bál, že jde o zpracování knihy Eragon, případně nějaký film na její motivy, nebo že bude mít s touto knihou něco společného… Eragona, přiznám se, zrovna nemusím, připadá mi… poněkud stupidní. A tím myslím všechno od slohu, jednoduchost vět, tak i samotnou zápletku. Ale nehodnotím tady Eragona (a jeho další díly)! 🙂

Samozřejmě, že jsem ujetý směrem jak do kreslených, tak fantasy filmů – tudíž nemůžu asi říct, že bych byl při hodnocení tohoto filmu nějak obzvlášť objektivní. Film se mi velice líbil, jako oddychovka a odreagování naprosto perfektní.

Vystavění příběhu, vtip, humor, zábava, zápletka, pointa, prostě všechno na filmu je udělané velmi kvalitně. Proč teda 5 procent dolů? Asi protože někdy trochu zaskřípala animace, kvalita triků. Přišlo mi, že některé záběry jsou vypiplané téměř k dokonalosti a někdy se mi zdálo, jakoby byly postavičky „nalepené“ na pozadí. A to tak, že jsem si toho párkrát všiml a rušilo mě to.

Nemyslím, že bych se na film díval někdy ještě jednou, ledaže bych to pustil dětem, což bude ještě pár let trvat. Doporučuji film ale i dospělým, kteří se u filmu taky v klidu odreagují.

Černá kniha / Zwartboek (55%)


Příběh tohoto filmu je z druhé světové války a hlavní hrdinkou je židovská zpěvačka, která se nejprve snaží uprchnout před nacisty pryč,… a pak zažije – smrt svých blízkých, lásku a spoustu dobrodružství. :))

Ne, asi bych neměl být tak cynický ohledně filmu z druhé světové války, ale při sledování tohoto filmu jsem musel dost často kroutit hlavou, případně se mi zvedal žaludek. Nemám rád neuvěřitelné filmy. Nemám rád, když je film vydávaný jako pravděpodobný, nebo dokonce má navozovat pocit, jako kdyby byl natočený podle skutečných událostí a přitom je hlavní hrdina neprůstřelný, nezranitelný, nedosažitelný, nedostižný, geniální a ještě k tomu sexy ženská. Pokud je to agent 007, případně kapitán Kirk, tak to neřeším – ale tohle je prostě snůška nesmyslů.

Těch nesmyslů je tam tolik, až z toho bylo smutno. Pokud může člověk porovnávat, například s filmy nebo knihami se špionážní tematikou, tak například ze Sedmnácti zastavení jara se vám ježí chlupy po těle – ačkoli je tam hlavní hrdina také něco jako James Bond, je uvěřitelný. Vcelku chápete jeho napětí, nervy, strach z odhalení – to bylo aspoň něco.

Zato černá kniha je film v poklidu, křik mučených nebo trápených zatčených mi přišel prostě příliš odtažitý – a hlavní hrdinka byla až příliš v pohodě. Možná už v Evropě prostě vyrostla herecká generace, která si ty hrůzy neumí ani trošku představit, tak jak to pak má přesvědčivě zahrát? Nevím, nechci hlavní hrdiny omlouvat, ale přišlo mi to trochu dost přitažené za vlasy. Židovka, která přijde o rodiče – se nechá vést na kole a když němečtí vojáci obdivně zahvízdají, tak koketně zamává nohama? Mno… Nevím.

Pod padesát procent hodnocení nedávám, pokud jsem se u filmu alespoň trochu bavil – tady jsem se trošku bavil, minimálně mě zajímalo co dalšího hrdinka hodlá provést. Nebo vyvést.