Prometheus (20%)Prometheus (20%)

Tak jsem shlédl film Prometheus, starý asi tři měsíce, který má asi v časové linii nějak předcházet celé sérii filmů Vetřelec. Kde můžu říct, že první dva, možná tři díly považuju za opravdu špičku žánru sci-fi / horror.

Upřímně, koukal jsem na Promethea s otevřenou pusou. Taková sbírka bohapustých hovadin – to jsem teda opravdu neviděl hodně dlouho. Jasně, vědeckofantastické filmy a horory jsou do značné míry hovadiny, protože ztvárňují nějaký příběh z nějakého neexistujícího světa, alternativní reality… Ale mnohdy v rámci tohoto světa fungují nějaké logické vztahy, postavy se v tom vytvořeném světě chovají realisticky…

A pokud vytvořím svět, který má zobrazovat lidskou budoucnost, odvolávám se tam na Zemi – tak předpokládám, že lidstvo se i za těch sto nebo více let bude schopné chovat obdobným způsobem jako my, jenom snad bude mít lepší technické možnosti, případně vybavení…

A nepředpokládám, že by na misi někam do neznáma za potencionálními mimozemšťany byly vysláni pošuci bez elementárních schopností a pudu sebezáchovy. Nebo mohli teda ve filmu poznamenat, že opravdu budoucnost lidstva je taková, že lidské IQ klesne někam ke kvocientu současných 35, světu vládnou idioti a doktoráty všech těch hlavních postav v tom filmu tudíž dostali lidi s IQ 55. Protože asi tak se chovali. Sice pak nechápu jak vyvinuli mezihvězdné lety, ale co už.

Takové kraviny!! Celá posádka té vědecké lodi byla vybrána soukromou firmou, tudíž měli možnost si vybrat ty nejlepší. Kdyby to byla vládní kosmická loď, tak mohli říct, že víc jak nadpoloviční většina posádky jsou něčí příbuzní (těch idiotických vládců světa) a tak by se to asi dalo chápat.

Nechce se mi přidávat a opakovat ten seznam těch hlavních hovadin – myslím, že nejlíp to shrnuje toto video:
Akorát je teda anglicky… 🙂

Dvacet procent v hodnocení dávám za pěkné triky. 

Resident evil 1-4 (45%)

V posledních pár dnech jsem shlédl všechny až dosud vydané filmy ze série Resident Evil. A můžu říct, že teda sám sebe obdivuju, že jsem se na to dokoukal do konce. První díl je hovadina… Ohromně se mi líbilo, jak asi do poloviny filmu ohromení hlavní hrdinové vytrvale střílí nemrtvé příšerky všude, než jen do hlavy – než zhruba v půlce filmu přijde „odhalení“, že musí střílet do hlavy, aby nemrtvého zabili definitivně. Neuvěřitelné.

Druhý díl je vyloženě jen o skupince přeživších, kteří se snaží dostat ven z nakaženého města (aby se dostali ven, musí zachránit jednu holku – neboli někam dojít, někoho najít a pak dojít někam jinam) a o závěrečném souboji Alice a hlavního záporáka. Jo, vcelku jsem se někdy bavil vizuálními efekty a některé nápady byly fajn. Závěrečný souboj byla hovadina (Alice získává nadpřirozenou rychlost a sílu), ale film se shlédnout dal.

Třetí film byl asi nejlepší z celé série, ať už nápady, zpracováním, ale i příběh se vcelku dal shlédnout. Sice jsem moc nepochopil, kde ztratili tu holčičku, kterou zachraňovali celý druhý díl, ale budiž, třeba ji někde zapomněli na záchodě… Hlavní záporák třetího dílu byl zhovadilost. Další nadpřirozené schopnosti pro Alici – telekineze, zhovadilost. Ale dejme tomu, kvůli zábavnosti filmu se to dalo přežít.

Ovšem čtvrtý díl teda byl neskutečný. Matrix evidentně ovlivnil filmový svět víc, než bych si myslel. Těch hovadin a nesmyslů, kterých je film plný – to jsem teda dlouho neviděl. Například – na začátku filmu je Alice s telekinezí, aby následně byla zastřelena zezadu. Nějak jsem to teda nepochopil. Byla to ta „původní“ Alice, nebo její klon? Pokud klon, jakto že měla stejné schopnosti, jako „původní“ Alice? Proč, (pokud) měl tyhle schopnosti každý z těch klonů, je nepoužil některý z těch klonů dřív – ve třetím díle, když je posílali na ten „test“ – útěk? Proč se poslaly desítky těch klonů na likvidaci toho centra korporace Umbrella do Japonska? Aby jich zemřelo co nejvíc na jednom místě? Nestačila by třeba jedna menší úderná skupinka tří těch nadpřirozeně vybavených klonů? Těch hovadin a kravin je v tomto filmu příliš mnoho. Nemluvě o úplně nových typech nemrtvých, které se zjevily v tomto díle – zřejmě aby oživily naprosto děsivou zápletku, netuším. Nemrtvý obr, fetišista mne dorazil. 🙂
Nakonec obdivuju sám sebe, že jsem to dokoukal až do hořkého konce. Bože, on se točí pátý díl !

In the last few days I have watched all, so far released films from the Resident Evil series. And I have to say I admire myself, I was able to see it through. The first film is stupid… I found funny, how the characters shoot the undead enemies everywhere than to their heads and are amazed, how come that they do not die. And around the middle of this film there is a great „revelation“ that they are supposed to shoot the undead to their heads in order to kill them. Unbelievable.

The second film is just about a small group of survivors, who try to get out from an infected city (and in order to get out, they are supposed to save a small girl – in other words – to go somewhere, to get someone and then to get to another place) and about a big fight with a main boss. Sometimes I have enjoyed the effects, and some ideas were nice. The final fight was stupid (Alice becomes inhumanly fast and strong), but I was able to see the movie till the end.

The third movie from the series was probably the best of them all. Not only ideas, the way of filming, but even the story was nice. I did not understand, where the characters have lost the girl, which they tried to save the whole second film, but whatever, maybe they had forgotten her somewhere in the toilet… The main boss was – pure stupidity. A new inhuman abilities for Alice – telekinesis, crazy. In the and I was able to survive, because the story itself was ok.

Now we come to the last film of the series. It was unbelievably – stupid/bad. The Matrix has evidently influenced the film world more, than I would consider possible. The amount of stupidities which contains this film – I have not seen something like this for a loooong time. For example – in the beginning is shown the Alice with telekinesis, to be shot from behind just a few moments later. I did not understand this. Was it the „original“ Alice, or her clone? In case it was a clone, how come she had the same abilities, as the „original“ Alice? Why, (if) all the clones have had those abilities, did not they use it in the third film, when they were sent for that crazy „test“ – run? Why were sent dozens of such clones to liquidate the Umbrella corporation center in Japan? Just because there could die as many as possible of them in one place? Would not it be enough, if one small attacking group with those inhuman-able clones was sent there? The amount of stupidities and crazy ideas is way too high in this film. And I have not yet mentioned the new types of undead, which appeared in this film – maybe to lighten up the story? Even an undead giant fetishist – wow! 🙂
I admire myself I was able to see the film to the end. My god, the fifth film is being filmed !