Hula girls (95%)

O víkendu jsem shlédl nejlepší film Japonska roku 2006, Hula girls. K filmu jsem přistupoval trochu se smíšenými pocity, protože jsem neměl nejmenší tušení, co můžu čekat… 🙂

Jde o příběhový film – příběh nejprve dvou dívek, pak skupiny dívek, které se snaží naučit se hula tance, protože v jejich městečku se má otevírat nové Havajské zábavní centrum, které má nahradit v zaměstnanosti místní doly. Městečko, kde se podstatná část filmu odehrává, je důlní město – plné místních horníků, těžících uhlí. Lidí, kteří v minulosti vydělávali spoustu peněz a nyní vidí, že jejich práce už není tak ceněná, mají před sebou vidinu a hrozbu ztráty práce,… Přesto si ale nedokáží představit, že by nějaké tanečky, zábava mohly být nejen výdělečné, a nechápou tanec jako práci, zaměstnání. Prostě si to spojují se striptýzem, prací lehkých holek – nebo něco, co je spíš hodné posměchu, než aby vůbec šlo o cokoliv jiného.

Jde o příběh na motivy skutečných událostí a myslím, že je natočený velmi realisticky, vtipně a zábavně, na druhou stranu velmi citlivě a smutně. Skvělé obsazení herecké, skvělé herecké výkony, skvělá hudba, kamera, příběh – všechno dohromady skládá skoro perfektní styl. Pět procent dolů za to, že na dvou místech ztrácí film spád a švih. Ale jinak skoro dokonalý film. Pozor – nejde o čistou komedii, je tam hned několik velmi smutných momentů.

Diring the weekend I have watched the best film of Japan from 2006, Hula girls. I had not have a clue what this film is about – I had not have any idea, what to expect… 🙂

Its a typical story film – a story of two girls in the beginning, then a group a girls later – who are trying to learn the Haiti dances – hula dance. The reason for this is the fact, that their small town will open a new Hawaii entertaining center, which should replace the jobs cutting of closed mines. The town, where the major part of the film takes place is a mining town – full of local miners, mining the coal. People, who earned a lot of money in the past and now they see, that their work is not appreciated as in the past anymore, they see the possibility for loosing the job,… But still they cannot imagine, how some dancing or entertainment could earn money – and they do not see the dancing as a reasonable job position. Their prejudice is that every dancing girl makes striptease or they do the job of whores – something which is mocked and disparaged.

This story is a true story and I believe it is done in a very realistic way, funny and is definitely entertaining, on the other hand its very sensitive and sad. Great casting, great playing, great music, camera, story – all together gives almost perfect movie. Five percentage points I have deducted because in around two parts the film is not so entertaining and looses the swing. Almost perfect movie. But be warned – its not a clear comedy, there are some really sad moments.

Superbad (40%)

Tak jsem shlédl tuhle teenagerovskou komedii a asi se ze mne stává zapšklý páprda, protože to považuju za jeden z nejhorších filmů, co jsem v poslední době viděl. Konkuruje to Resident Evil 4.

Netuším, proč na mne film působil jako kdyby šlo o nějakou částečnou sbírku zážitků nějakého scénáristy, případně nějaké partičky kamarádů,… která sepsaná vytvořila námět tohoto filmu,… Nakonec se na tu slátaninu podařilo sehnat prachy, tak se to celé natočilo. Předpokládám, bohužel, že mnohdy proplouvání střední školou v USA vypadá přesně tímto způsobem.

Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nic podobného nezažil, nedokázal jsem se ani s jednou z těch postav ztotožnit – přišli mi víceméně všichni trapní, nechutní až mnohdy odporní. Uznávám, že někdy mi hlášky Setha přišly vtipné, ale nějak bych asi neměl ani jednu styčnou plochu, proč bych se s ním měl bavit – leda v tom, že bych v tělocviku podával obdobné výkony…

Mno asi tolik. Doporučení? Nedívejte se, není-li vám méně než 18, případně nemáte nostalgické vzpomínky na nějakou šílenou party, na kterou jste se zoufale snažili sehnat chlast, abyste měli příležitost k sexu. Já cílovka nebyl, bo tyto vzpomínky nemám. 🙂

I have watched this teenager comedy and probably I am becoming an old fart without a sense of humour, because I consider this to be one of the worst films I have seen lately. It definitely competes with Resident Evil 4.

I have no idea why, but this film made an impression that it’s just a bunch of memories of the screenplay writer, of some group of friends,… which written down made the screenplay,… And in the end someone was able to get the financial means and the film was made. I suspect, that study and graduation in high-school in the US looks exactly like in this film.

Maybe because I have never had similar experience, I was not able to sympatize with any of the characters – I considered them to be embarassing themselves, nasty, sometimes almost disgusting. It’s true that I found some Seth’s remarks to be funny, but there was nothing I would have in common with him to talk about – maybe the only thing that I was almost the same bad in the sports as he was…

That seems to be all. Recommendation? Do not watch this, unless you are below 18, or unless you have some memories about a crazy party you participated in, where you tried to get  booze desperately, to have an opportunity for sex. I was definitely not the target group, I do not have similar memories. 🙂