Prometheus (20%)Prometheus (20%)

Tak jsem shlédl film Prometheus, starý asi tři měsíce, který má asi v časové linii nějak předcházet celé sérii filmů Vetřelec. Kde můžu říct, že první dva, možná tři díly považuju za opravdu špičku žánru sci-fi / horror.

Upřímně, koukal jsem na Promethea s otevřenou pusou. Taková sbírka bohapustých hovadin – to jsem teda opravdu neviděl hodně dlouho. Jasně, vědeckofantastické filmy a horory jsou do značné míry hovadiny, protože ztvárňují nějaký příběh z nějakého neexistujícího světa, alternativní reality… Ale mnohdy v rámci tohoto světa fungují nějaké logické vztahy, postavy se v tom vytvořeném světě chovají realisticky…

A pokud vytvořím svět, který má zobrazovat lidskou budoucnost, odvolávám se tam na Zemi – tak předpokládám, že lidstvo se i za těch sto nebo více let bude schopné chovat obdobným způsobem jako my, jenom snad bude mít lepší technické možnosti, případně vybavení…

A nepředpokládám, že by na misi někam do neznáma za potencionálními mimozemšťany byly vysláni pošuci bez elementárních schopností a pudu sebezáchovy. Nebo mohli teda ve filmu poznamenat, že opravdu budoucnost lidstva je taková, že lidské IQ klesne někam ke kvocientu současných 35, světu vládnou idioti a doktoráty všech těch hlavních postav v tom filmu tudíž dostali lidi s IQ 55. Protože asi tak se chovali. Sice pak nechápu jak vyvinuli mezihvězdné lety, ale co už.

Takové kraviny!! Celá posádka té vědecké lodi byla vybrána soukromou firmou, tudíž měli možnost si vybrat ty nejlepší. Kdyby to byla vládní kosmická loď, tak mohli říct, že víc jak nadpoloviční většina posádky jsou něčí příbuzní (těch idiotických vládců světa) a tak by se to asi dalo chápat.

Nechce se mi přidávat a opakovat ten seznam těch hlavních hovadin – myslím, že nejlíp to shrnuje toto video:
Akorát je teda anglicky… 🙂

Dvacet procent v hodnocení dávám za pěkné triky. 

Survivors Série 2Survivors Series 2

Tak jsem dokoukal druhou sérii Survivors – a z celé série mám bohužel stejný pocit, jako ze závěrečných dílů první série. Zklamání přecházející v zoufalství…

Původní námět je vynikající – první díly první serie byly skvělé. Ale bohužel, postupně se z celého seriálu stává hovadina, které se nedá ani věřit. Ale je to opravdu škoda, protože postavy mají minulost, nějaké pozadí, charakter. Ale začínají se chovat zhovadile.

Suma sumárum – dokoukal jsem se na to do konce a asi jsem i rád, že BBC nevytvořila třetí sérii – zřejmě by to už v kvalitě nahoru nedostali. Ale je to veliká, veliká škoda. Kdyby byly postavy uvěřitelnější, mohlo jít o zajímavou survival záležitost…I was able to finish the second series of the Survivors – and unfortunately I have the same feeling as I have had while watching the last episodes of the first series. Disappointment, almost despair…

The original theme/idea is great and the first episodes of the first series are great as well. Unfortunately, gradually the whole series was changed to a totall bullshit, which is not probable. It is a real shame, because the characters have their past, character. But they behave like idiots.

To summarize – I was able to watch it all,… and probably I am happy that BBC did not make the third series – the quality would probably not increase. It is a great shame – if the characters would be less idiotic and more probable, it could have been very interesting survival series…

Survivors Série 1Survivors Series 1

Hlavní motiv seriálu je vcelku jednoduchý, v úvodním díle, délky standardního filmu, byly divákovi představeny základní postavy seriálu a pozadí. Jde o jednoduché postapokalyptické sci-fi, kdy civilizaci a většinu lidí zahubí agresivní chřipka. Pilotní díl se nezabývá tím, jak by taková chřipka měla vzniknout, případně proč – je tam jen na konci dílu jeden náznak, že možná byla vytvořena uměle, ale rozhodně to netvoří (zatím) hlavní dějovou linku.

Na to, že jde o seriál natočený pro televizi, je velmi profesionálně zvládnutý. Zejména se mi líbil zvuk, kdy na pozadí diskutujících postav cvrlikají jen ptáci, jiné zvuky nejsou slyšet – a kolik jich v dnešním světě je, že. Od aut, letadel, motorů, počítačů, mobilů,… dost se mi líbilo, že seriál navozoval vcelku fajn atmosféru světa, kdy nic z toho už neexistuje.

Vcelku se mi líbily postavy i jejich pozadí i způsob, jakým reagovaly, jak mluvily a jak jednaly. V nestandardních situacích se chovaly – uvěřitelně – to alespoň platilo pro první dva díly seriálu.

Po shlédnutí dalších dvou dílů se mi seriál vcelku stále líbil, až na to, že ses stával méně uvěřitelným. Nepravděpodobné, neuvěřitelné nebo skoro nemožné se mi zdá následující… Hlavní postavy, ani poté, co potkají několikrát slušně vyzbrojené nepřátele, nehledají žádné zbraně! Přece ve světě, který by vyhubila chřipka tímto způsobem, musí být spousty možností jak se slušně vyzbrojit. Počínaje střelnými zbraněmi – opuštěné policejní stanice, základny, případně vojenské základny až po chladné zbraně, kuše – ve sportovních obchodech, nebo obchodech specializovaných na podobné zbraně. Nevím, přijde mi to docela ujeté…

Navíc se mi nezdá, že by bylo možné, aby postavy absolutně neplánovaly do budoucna… V seriálu dlouho není jasné, jak rychle běží čas. Až v pátém díle řekne jedna z postav, že jsou spolu „teprve několik týdnů“, tak se neznají dostatečně… No tak to mi tedy hodně zkazilo celou první sérii, protože z toho je teda vidět, že tvůrci podle mého soudu moc u scénáře nepřemýšleli. Přece za těch několik týdnů by musela jejich základna vypadat úplně jinak! Co tam teda těch několik týdnů dělali? Proč si nenašli nějaké fajn sídlo, které by se dalo dobře bránit? Podle mého by ideální byl nějaký středověký hrad, tvrz. Nevěřím tomu, že by v Anglii něco takového nebylo. Ale postavy na toto téma nevedou diskusi ani v nejmenším… Takový potenciál! Tak promrhaný!The main idea of the series is quite simple. In the prequel, sized as standard film, the main characters are shown; and the background is depicted. It’s quite simple post-apocalyptic sci-fi – the civilization and majority of the people is killed by an aggresive flu. The pilot is not focused on how this flu was made or why – just in the ending of this episode there is a moment, when it’s shown, that this flu was made – but it definitely was not a major plot (yet).

I must say I was quite impressed by the level of professionalism, how this series was made – I speak not about a movie, but a series. I mainly liked the sound, when in the background of discussions of the characters could be heard only birds, no other sounds – and how many we have them in todays world! The aircrafts, motors, computers, mobile phones,… I liked a lot that this series was able to quite well present the atmosphere of a world in which none of those things work anymore.

I liked the characters, their history and the way, how they reacted, how they discussed and how they behaved. In non-standard situations they behaved – belieavable (this was true in the first two episodes of the series).

I still liked the series even after the first two, but in the next episodes it became less believable. Not-probable and unbelievable for me was following… The main characters were not looking for any weapons, even after they have met some enemies with guns! In the world, when the flu would killed all the people, there would have to be a lot of possibilites where to get guns. Starting with shotguns – in the derelicted police stations, headquarters, possibly army HQs, but not only shotguns, the crossbows in a sport shops, or shops specialized in guns. I just found this to be crazy…

Even more, I do not believe that the characters could not plan for future. In the series for some episodes it is not clear, how fast the time runs. In the fifth episode one of the characters says „we are just several weeks together so we do not know each other well enough“… It spoiled the whole series for me – the writer of the screen play did not use brain too much. In a few weeks period the people are able to perform a lot of work – so I believe that their base camp should look like differently! What the hell did they do there in those weeks? Why haven’t they found some fine place, which could be easily defendable? I believe that ideal might be some sort of medieval castle, fortress. I do not believe that in the UK there are no such suitable places. But the characters even did not discuss such thing… Such potential! Such wasted!

Resident evil 1-4 (45%)

V posledních pár dnech jsem shlédl všechny až dosud vydané filmy ze série Resident Evil. A můžu říct, že teda sám sebe obdivuju, že jsem se na to dokoukal do konce. První díl je hovadina… Ohromně se mi líbilo, jak asi do poloviny filmu ohromení hlavní hrdinové vytrvale střílí nemrtvé příšerky všude, než jen do hlavy – než zhruba v půlce filmu přijde „odhalení“, že musí střílet do hlavy, aby nemrtvého zabili definitivně. Neuvěřitelné.

Druhý díl je vyloženě jen o skupince přeživších, kteří se snaží dostat ven z nakaženého města (aby se dostali ven, musí zachránit jednu holku – neboli někam dojít, někoho najít a pak dojít někam jinam) a o závěrečném souboji Alice a hlavního záporáka. Jo, vcelku jsem se někdy bavil vizuálními efekty a některé nápady byly fajn. Závěrečný souboj byla hovadina (Alice získává nadpřirozenou rychlost a sílu), ale film se shlédnout dal.

Třetí film byl asi nejlepší z celé série, ať už nápady, zpracováním, ale i příběh se vcelku dal shlédnout. Sice jsem moc nepochopil, kde ztratili tu holčičku, kterou zachraňovali celý druhý díl, ale budiž, třeba ji někde zapomněli na záchodě… Hlavní záporák třetího dílu byl zhovadilost. Další nadpřirozené schopnosti pro Alici – telekineze, zhovadilost. Ale dejme tomu, kvůli zábavnosti filmu se to dalo přežít.

Ovšem čtvrtý díl teda byl neskutečný. Matrix evidentně ovlivnil filmový svět víc, než bych si myslel. Těch hovadin a nesmyslů, kterých je film plný – to jsem teda dlouho neviděl. Například – na začátku filmu je Alice s telekinezí, aby následně byla zastřelena zezadu. Nějak jsem to teda nepochopil. Byla to ta „původní“ Alice, nebo její klon? Pokud klon, jakto že měla stejné schopnosti, jako „původní“ Alice? Proč, (pokud) měl tyhle schopnosti každý z těch klonů, je nepoužil některý z těch klonů dřív – ve třetím díle, když je posílali na ten „test“ – útěk? Proč se poslaly desítky těch klonů na likvidaci toho centra korporace Umbrella do Japonska? Aby jich zemřelo co nejvíc na jednom místě? Nestačila by třeba jedna menší úderná skupinka tří těch nadpřirozeně vybavených klonů? Těch hovadin a kravin je v tomto filmu příliš mnoho. Nemluvě o úplně nových typech nemrtvých, které se zjevily v tomto díle – zřejmě aby oživily naprosto děsivou zápletku, netuším. Nemrtvý obr, fetišista mne dorazil. 🙂
Nakonec obdivuju sám sebe, že jsem to dokoukal až do hořkého konce. Bože, on se točí pátý díl !

In the last few days I have watched all, so far released films from the Resident Evil series. And I have to say I admire myself, I was able to see it through. The first film is stupid… I found funny, how the characters shoot the undead enemies everywhere than to their heads and are amazed, how come that they do not die. And around the middle of this film there is a great „revelation“ that they are supposed to shoot the undead to their heads in order to kill them. Unbelievable.

The second film is just about a small group of survivors, who try to get out from an infected city (and in order to get out, they are supposed to save a small girl – in other words – to go somewhere, to get someone and then to get to another place) and about a big fight with a main boss. Sometimes I have enjoyed the effects, and some ideas were nice. The final fight was stupid (Alice becomes inhumanly fast and strong), but I was able to see the movie till the end.

The third movie from the series was probably the best of them all. Not only ideas, the way of filming, but even the story was nice. I did not understand, where the characters have lost the girl, which they tried to save the whole second film, but whatever, maybe they had forgotten her somewhere in the toilet… The main boss was – pure stupidity. A new inhuman abilities for Alice – telekinesis, crazy. In the and I was able to survive, because the story itself was ok.

Now we come to the last film of the series. It was unbelievably – stupid/bad. The Matrix has evidently influenced the film world more, than I would consider possible. The amount of stupidities which contains this film – I have not seen something like this for a loooong time. For example – in the beginning is shown the Alice with telekinesis, to be shot from behind just a few moments later. I did not understand this. Was it the „original“ Alice, or her clone? In case it was a clone, how come she had the same abilities, as the „original“ Alice? Why, (if) all the clones have had those abilities, did not they use it in the third film, when they were sent for that crazy „test“ – run? Why were sent dozens of such clones to liquidate the Umbrella corporation center in Japan? Just because there could die as many as possible of them in one place? Would not it be enough, if one small attacking group with those inhuman-able clones was sent there? The amount of stupidities and crazy ideas is way too high in this film. And I have not yet mentioned the new types of undead, which appeared in this film – maybe to lighten up the story? Even an undead giant fetishist – wow! 🙂
I admire myself I was able to see the film to the end. My god, the fifth film is being filmed !

Lovec trolů / Trolljegeren (90%)

Velmi zábavný film, natáčený stylem Blair Witch. Perfektním způsobem vtahuje diváka do děje, postupně představuje hlavní postavy, navozuje atmosféru, postavy se chovají realisticky, ohromně zábavně.

Jde o příběh party mladých studentů, kteří vyrážejí natáčet investigativní reportáž o lovci medvědů. Ten jim nechce nejprve vůbec poskytnout žádný rozhovor, než se vlastně ukáže, že nemá s medvědy vůbec nic společného, ale že loví trolly.

Zpočátku nevěřící partička studentů změní názor a po několika výletech společně s lovcem trolů natáčejí jeho honbu za zdivočelým trolem, který vlastně způsobil všechny ty problémy…

Mistrně vystavěný příběh, krásná norská příroda od lesů, neustálého deště, až po hory, sníh, zimu a mráz – putování po celém Norsku dodává filmu atmosféru. Nápad, že trollové vycházejí jen v noci plus dokumentaristický styl natáčení (kamera styl Blair witch), umožnila filmařům zamaskovat spoustu triků, které by asi u statické kamery neprošly. Jak je vidět tak v dnešní době je už možné natočit moc pěkné scifi s relativně malým rozpočtem.

Potomci lidí / Children of men (50%)Children of men (50%)

Doháním ve sledování filmů několikaletý deficit, kdy jsem se na filmy nedíval vůbec, nebo jen velmi sporadicky. Snažím se proto vybírat filmy, které měly pozitivní ohlasy u recenzentů v minulosti, abych se pokud možno vyhnul sledování něčeho, co by mi nedalo vůbec nic a naopak mi to jen vzalo (čas). Tak jsem se tedy dopracoval k filmu Potomci lidí (Children of men), žánr sci-fi.

Film je docela slušně řemeslně zvládnutý, pěkné triky, slušně navozuje atmosféru, ale bohužel jsem se nemohl ani trochu sžít ani s jednou hlavních postav. Navíc mi film nepřipadal moc pravděpodobný. Nějak jsem nepochopil, proč by ilegální imigranti v Anglii měli postávat poblíž tramvajové (vlakové?) tratě, proč by vůbec měli být vpuštěni na území Anglie. Upřímně, kdyby existoval nějaký podobný polovojenský režim, tak přece jedno ze základních pravidel je vůbec něco takového vlastním občanům neukazovat. Neukazovat, jak jednám s ilegálními přistěhovalci. Neukazovat, jak jednám s občany, kteří porušili zákony. Nebo proč by taková civilizace strkala vlastní a cizí lidi do klecí a víceméně je ukazovala všem, když ví, že to způsobuje nevoli (opozici, terorismus nebo co)? Asi proto, že je tato vláda kompletně debilní, zavrženíhodná a zlá. Sice jako jediná není Anglie (díky této vládě) „v chaosu“, ale jinak diváku musíš co nejrychleji pochopit, jaká že to vláda je u moci v Anglii. Jsi totiž mírně retardovaný, tak ti to musíme nějak naservírovat. Záběry, kdy hlavní hrdina jde za svým bratrancem, který snad má být nějaký sběratel umění, nebo jeho zachránce (ze zbytku světa, který je „v chaosu“) s dost velkým postavením,… kde vidíme nejprve sochu Davida a asi o tři minuty později vidíme, kdy má tento bratranec za oknem velké nafouklé růžové prase…? Nevím, jestli se režisér chtěl tímto způsobem nějak umělecky realizovat a zase divákovi něco naznačovat, ale já přesně takovéto nesmysly nemám rád. Postavy mi pak připadají totálně přitažené za vlasy. Milovník umění bude mít ve svém sídle umělecká díla a za okny se bude dívat na růžové prase ve formě balonu, či co to bylo? Eh? Takových nesmyslů je ve filmu mnoho. Film má zřejmě v divákovi vyvolat nějaký pocit. Pocit, to je to hlavní. Zjevně se po divákovi nechce, aby se nad předkládaným dějem příliš zamýšlel. Záběry, kdy hlavního hrdinu a ženu, kterou doprovází, nejprve honí skoro celý film vládní jednotky, policie,… Aby pak těsně před koncem filmu tyto jednotky nechaly volně projít. A to jen proto, že vojáci slyší pláč dítěte, které má asi symbolizovat naději či zázrak nebo co… všechno to ve mně upevnilo názor, že scénárista naprosto netušil, jak film ukončit. Nedokázal jsem se ani na moment ztotožnit s hlavními postavami, a proto na mne závěr filmu působil více než rozpačitým dojmem…

I am trying to cope with my several years deficiency, when I did not watch the films at all, or I watched them very rarely. That is the reason why I try to choose the films, which were reviewed positively in order to avoid watching, if possible, something which would not give me anything and only take something from me (mainly my free time). That is the reason why I have watched the film Children of men, sci-fi. The film is done quite well from the professional point of view, nice effects, nice atmosphere, but unfortunately I was not able to like none of the main characters. And I did not find the film to be a probable one. Somehow I was not able to understand, why illegal immigrants to England should stay near the tram (train) line, why would they be allowed to the UK in the first place. Honestly, if such paramilitary regime existed, I believe that one of the major rules is, not to show such things to the citizens. Not to show, how do I treat the illegal immigrants. Not to show, how do I treat the citizens, which broke the law. Why would such regime put the own people and the immigrants into the cages and more or less displayed them to all, if they would know that it causes the negative reactions (oppozition, terrorism or what the hell it was)? Probably because this government is completely imbecile, outrageous and bad. Although the only country the UK is not (because of this government) „in chaos“ – the audience needs to understand that this goverment is bad. Because the spectator is retarded – therefore these point of view of the writer must be explained to the viewers very straightforward.

The part of the film, when the main character goes to visit his cousin, who should be some crazy art-collector, or some sort of an art-saviour (from the rest of the world, which is „in chaos“) with a high position in the goverment,… we can see in the beginning (when he enters his home) the sculpture of David and in about three minutes later we see, that this cousin has just in front of his window a big inflatable pink pig…? I really do not know, whether the director tried to show some hidden meaning to the viewer in this,… but exactly these nonsenses upset me. I do not believe the characters to be real when they behave stupid/crazy like this. The art-lover would have in his house an art, and just in front of his window there would be an inflatable pig? Eh? Unfortunately, such crazy ideas are in the film everywhere. This film probably should cause only some FEELING in the viewer. The feeling, that is probably the most important. The viewer is not supposed to use his brain. 

For the majority of the film, the main character and a woman he protects, are chased by government army/police,… And just before the film ends, the same troops let them go. The probably reason is, that the troops hear a baby cry, which should probably represent some sort of a hope or a miracle or something… all that convinced me that the writer had absolutely no idea, how to finish the movie. I was not able to identify myself for a single moment with any major character, and therefore this film ending caused for me a very uneasy feeling…