Survivors Série 1Survivors Series 1

Hlavní motiv seriálu je vcelku jednoduchý, v úvodním díle, délky standardního filmu, byly divákovi představeny základní postavy seriálu a pozadí. Jde o jednoduché postapokalyptické sci-fi, kdy civilizaci a většinu lidí zahubí agresivní chřipka. Pilotní díl se nezabývá tím, jak by taková chřipka měla vzniknout, případně proč – je tam jen na konci dílu jeden náznak, že možná byla vytvořena uměle, ale rozhodně to netvoří (zatím) hlavní dějovou linku.

Na to, že jde o seriál natočený pro televizi, je velmi profesionálně zvládnutý. Zejména se mi líbil zvuk, kdy na pozadí diskutujících postav cvrlikají jen ptáci, jiné zvuky nejsou slyšet – a kolik jich v dnešním světě je, že. Od aut, letadel, motorů, počítačů, mobilů,… dost se mi líbilo, že seriál navozoval vcelku fajn atmosféru světa, kdy nic z toho už neexistuje.

Vcelku se mi líbily postavy i jejich pozadí i způsob, jakým reagovaly, jak mluvily a jak jednaly. V nestandardních situacích se chovaly – uvěřitelně – to alespoň platilo pro první dva díly seriálu.

Po shlédnutí dalších dvou dílů se mi seriál vcelku stále líbil, až na to, že ses stával méně uvěřitelným. Nepravděpodobné, neuvěřitelné nebo skoro nemožné se mi zdá následující… Hlavní postavy, ani poté, co potkají několikrát slušně vyzbrojené nepřátele, nehledají žádné zbraně! Přece ve světě, který by vyhubila chřipka tímto způsobem, musí být spousty možností jak se slušně vyzbrojit. Počínaje střelnými zbraněmi – opuštěné policejní stanice, základny, případně vojenské základny až po chladné zbraně, kuše – ve sportovních obchodech, nebo obchodech specializovaných na podobné zbraně. Nevím, přijde mi to docela ujeté…

Navíc se mi nezdá, že by bylo možné, aby postavy absolutně neplánovaly do budoucna… V seriálu dlouho není jasné, jak rychle běží čas. Až v pátém díle řekne jedna z postav, že jsou spolu „teprve několik týdnů“, tak se neznají dostatečně… No tak to mi tedy hodně zkazilo celou první sérii, protože z toho je teda vidět, že tvůrci podle mého soudu moc u scénáře nepřemýšleli. Přece za těch několik týdnů by musela jejich základna vypadat úplně jinak! Co tam teda těch několik týdnů dělali? Proč si nenašli nějaké fajn sídlo, které by se dalo dobře bránit? Podle mého by ideální byl nějaký středověký hrad, tvrz. Nevěřím tomu, že by v Anglii něco takového nebylo. Ale postavy na toto téma nevedou diskusi ani v nejmenším… Takový potenciál! Tak promrhaný!The main idea of the series is quite simple. In the prequel, sized as standard film, the main characters are shown; and the background is depicted. It’s quite simple post-apocalyptic sci-fi – the civilization and majority of the people is killed by an aggresive flu. The pilot is not focused on how this flu was made or why – just in the ending of this episode there is a moment, when it’s shown, that this flu was made – but it definitely was not a major plot (yet).

I must say I was quite impressed by the level of professionalism, how this series was made – I speak not about a movie, but a series. I mainly liked the sound, when in the background of discussions of the characters could be heard only birds, no other sounds – and how many we have them in todays world! The aircrafts, motors, computers, mobile phones,… I liked a lot that this series was able to quite well present the atmosphere of a world in which none of those things work anymore.

I liked the characters, their history and the way, how they reacted, how they discussed and how they behaved. In non-standard situations they behaved – belieavable (this was true in the first two episodes of the series).

I still liked the series even after the first two, but in the next episodes it became less believable. Not-probable and unbelievable for me was following… The main characters were not looking for any weapons, even after they have met some enemies with guns! In the world, when the flu would killed all the people, there would have to be a lot of possibilites where to get guns. Starting with shotguns – in the derelicted police stations, headquarters, possibly army HQs, but not only shotguns, the crossbows in a sport shops, or shops specialized in guns. I just found this to be crazy…

Even more, I do not believe that the characters could not plan for future. In the series for some episodes it is not clear, how fast the time runs. In the fifth episode one of the characters says „we are just several weeks together so we do not know each other well enough“… It spoiled the whole series for me – the writer of the screen play did not use brain too much. In a few weeks period the people are able to perform a lot of work – so I believe that their base camp should look like differently! What the hell did they do there in those weeks? Why haven’t they found some fine place, which could be easily defendable? I believe that ideal might be some sort of medieval castle, fortress. I do not believe that in the UK there are no such suitable places. But the characters even did not discuss such thing… Such potential! Such wasted!

Příspěvek byl publikován v rubrice Film, Sci-fi a jeho autorem je Fornik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *