Haruki Murakami: 1Q84 (100%)Haruki Murakami: 1Q84 (100%)

Kniha Harukiho Murakamiho bylo moje velké přání k letošním Vánocům, proto jsem ho přečetl až teď v lednu 2013. Trochu mne mrzí, že kniha nevyšla rovnou i s třetím, závěrečným dílem celého románu. Myslím si, že je to vcelku vychytralý krok vydavatele, tak to snad ani nevyčítám. Takto si vcelku stoprocentně zajistí odbyt ne jedné, ale rovnou dvou knih, že. 🙂

Obdivuji, jak jsou knihy skvěle napsané v češtině. Neumím samozřejmě japonsky, ale mám pocit, že překlad a vůbec korektury jsou u knih Haruki Murakamiho v češtině na vynikající úrovni. To je vůbec myslím předpokladem úspěchu některých knížek… Četl jsem knížky, které získaly hodně ocenění, v zahraničních žebříčcích se drží na vysokých pozicích, ale v češtině se to číst skoro nedá. Příkladem může být třeba Levá ruka tmy od Ursuly K. Guin. Možná už to vyšlo s jiným překladem, ale ten původní někdy z roku devadesát pět – to se fakt nedalo dočíst….

To ovšem není případ této knihy. Myslím, že překladatel Haruki Murakamiho si dal opravdu záležet a kniha se čte skvěle.

Jde o příběh dvou hlavních postav, kdy každé z nich je věnována jedna kapitola, pak se přejde na další kapitolu a druhou postavu – a autor to tak střídá až do konce druhého dílu. Obvykle tento styl moc nemusím, ale u této knihy to sedělo skvěle.

Román není jednoduchý, jak je typické u Murakamiho. Zpočátku se neděje až tak nic moc „zvláštního“. Ale čím dále čas plyne, postavám se začínají dít zvláštní věci a hlavní postavy začínají chápat, že se muselo něco stát, co zrovna je spojilo dohromady a co způsobilo zánik „normálního“ roku 1984, který byl nahrazen podivným 1Q84…

Závěr druhé knihy byl pro mne dost neočekávaný, tak mne docela dost zajímá, jak to celé dopadne. A asi budu muset počkat pěkných pár měsíců, než kniha vyjde. Asi už si počkám na české vydání a nebudu podvádět a číst třetí díl v angličtině. Možná bych přišel o krásnou češtinu a zážitek… Takže trpělivost. Trpělivost. Trpělivost.Haruki Murakami’s book was my wish for this Christmas, therefore I have read it just now, in January 2013, not before. I am a little bit disappointed that the book was not printed out together with the third and final part of the novel. I believe it is quite bold step, but I do not blame them. This way they ensure their sales will go up not only by one book, but two books straight away. 🙂

I admire how great books are translated to Czech. I obviously do not speak Japanese, but I feel that the translation and proofreading of all the Haruki Murakami books in Czech are excellent. This is probably the main prerequisite for the success of some books… I’ve read books that have received a lot of awards, they get in international rankings to high positions, but in Czech language they are almost impossible to read. An example might be the Left Hand of Darkness by Ursula K. Guin. Maybe it was now released with another/updated translation, but the original translation from the year ninety-five – it really could not be read…

It is not the case of this book. I think that the translator of Haruki Murakami did his standard good job, and the book reads well.

It is a story of two main characters, where each of them is given one chapter, then the author switches to the next chapter and the second character – and so on, the author continues to the end of the second part of the novel. I usually do not like this style much, but for this book it fits perfectly.

The novel is not a simple one, as it is typical for Murakami. In the beginning nothing so much „special“ happens. But the longer time passes, the more strange things begin to happen to the main characters and they begin to realize that something happened, which put them together and caused the end of „normal“ year 1984, which was replaced by a „strange“ 1Q84…

The ending of the second book was quite unexpected for me, I am pretty interested how it all will turn out. And I’ll probably have to wait quite a few months before the book comes out. I guess I will wait for the Czech release and will not cheat and read the third volume in English. Maybe I would loose a beautiful Czech translation… So I tell to myself be patient. Patience. Patience.

Příspěvek byl publikován v rubrice Próza, Sci-fi a jeho autorem je Fornik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *