Markus Zusak: Zlodějka knih (80%)Markus Zusak: The book thief (80%)

Kniha Markuse Zusaka Zlodějka knih není typickou knížkou, po které bych sám od sebe sáhl. Jde o román australského autora, který alespoň podle fotky vypadá velmi mladě – ale kniha nevypadá, že by ji napsal úplně mladý autor.

Překvapilo mne, že autor odněkud z Austrálie dokáže napsat knížku, která pro něj musí být o vzdálených končinách … a která je napsána velmi uvěřitelně. Pro mne je to stejný zázrak, jako kdyby současný autor z Německa psal například o Austrálii, nebo Americe. No ale co se vlastně divím. Vždyť takový autor existoval a psal vcelku hezky vymyšlené příběhy – Karel May.

Knížka Zlodějka knih je napsána zvláštním stylem, který je vcelku fajn, je překvapivý a neotřelý. Knížku vlastně vypráví smrt. Smrt vypráví, jak se v době druhé světové války měla možnost setkat se s hlavní hrdinkou příběhu… A vypráví její příběh.

Právě samotný námět, příběh hlavní hrdinky vypadá velice opravdově – a ačkoliv začátek knížky trochu dává pocítit, jako kdyby byla kniha napsaná nezkušeným autorem,… tak se příběh postupně rozvíjí a získává další roviny a získává na uvěřitelnosti.

Na jednu stranu by se dalo říct, že jde o banální příběh z doby druhé světové války, který není ničím zvlášť výjimečný, ale na druhou stranu proč si nepřečíst knížku, která se snaží odvyprávět banální příběh vcelku zajímavou formou.

Mnohem víc se mi třeba líbila knížka Dar Deště, která popisovala japonskou okupaci Malajsie… a taky v sobě obsahuje mnohem víc rovin a klade mnohem víc otázek… a mnohem víc jich nechává bez odpovědi. Například – byl hlavní hrdina té knihy gay, nebo ne? 🙂  Byl odsouzeníhodný, nebo byl vlastně obětí svého vlastního osudu? Já jsem se doteď nedokázal rozhodnout.

No tak takové otázky Zlodějka knih neklade.

Přesto můžu říct, že jsem knížku přečetl s chutí. Nenechte se odradit vzhledem, knížka vypadá, jako že je dlouhá a tlustá, důvodem je tlustý papír. Až tak dlouhé to není…The book of Markus Zusak, the Book thief is not a typical book I would choose for myself. I stubled on it by accident. Its a novel of an australian author, who looks pretty young, at least based on the picture in the book, but the book itself does not look to be written by a young author.

I was surprised, that an author somewhere from Australia is able to write a book, which for him is from quite distant country … and which is written quite good and looks believable. For me its a same miracle, like if an author from Germany would write a book about Australia, or America. On the other side I should not be so amazed. Such author existed in the past and wrote quite nice made-up stories – Karl May.

The book thief is written in a special style, which is quite fine, it is surprising and I have not met it before. The book is told by a death. The death is telling how during the Second world war had an opportunity to meet the main character of this book… And tells her story.

The story itself, the story of the main character looks quite realistic – and although in the beginning of the book I had a feeling the story is told by not-very-experienced author,… it develops in time and gets some new layers and becomes more and more believable.

On the one side I could say it is a simple story from the Second world war, nothing special, on the other side, why not to read a book, which tells a simple story in a special and interesting way.

I have much more liked the book „The gift of rain“ telling the story during japanese occupation of Malaysia… which have much more layers and asks much more questions…  and much of them leaves without an answer. For example – was the main character of this book a gay, or not? 🙂  Did he deserve to be dehonested, or was he a victim of just his fate and circumstances? I am not able to decide till now.

Well such questions this book do not ask.

To summarize – I still have read the book and liked it. Do not be afraid as the book look to be quite big, it is not so long, just the paper is thick. It is really not so long book…

Příspěvek byl publikován v rubrice Próza, Válečné a jeho autorem je Fornik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *