Štěpán Kopřiva: Asfalt (75%)Štěpán Kopřiva: The asphalt (75%)

Knihu Štěpána Kopřivy, Asfalt, jsem otevřel na základě doporučení kamaráda. Je to kniha, kterou jsem upřímně… nečekal. Imaginace tohoto českého autora je snad nekonečná. Samotný nápad, že by se komando pěti nájemných zabijáků dostalo do pekla, které funguje jinak, než jak si myslíme… a rozhodne se, že se vrátí zpátky na zem… Je svým způsobem geniální. Samotná kniha má ohromný spád a pokud vám vyhovují akční knížky se spoustou, ale opravdu spoustou krve, tak se asi budete hodně bavit.

Já se přiznám, že mi to už místy přišlo, že to autor přehání. Tedy hlavně ke konci. Přesto bych si dovolil říct, že román je napsaný zajímavě. Postavy nejsou jednoznačně černé, nebo bílé, jsou nečitelní. Mají své chyby, úchylky a zvláštnůstky. Navíc se o nich s postupem knihy dozvídáme stále více. Vyvíjejí se. Nejsou ustrnulí na místě. Takže co se týká kvality románu jako takového, rozhodně můžu říct, že v porovnání s M. Žambochem, je velmi dobrá.

Po obsahové stránce to vcelku jde v první polovině, v druhé půlce knihy jsem měl ale stále větší dojem, že hlavní postavy začínají být tak trochu nezničitelné a těch neuvěřitelných věcí (co dokázali přežít) začínalo být stále více… Prostě se mi zdálo, že vcelku velmi dobře začínající román upadá do… podprůměrných krváků… ne, té krve je tam tolik, že to snad ani není možné za krvák označit. Prostě ani nevím, za co ten konec označit. Jasně, uznávám, nekončí to typickým happy-endem, nekončí to ani tak jak jsem si myslel, že to skonči – ale přesto ten závěr mi nějak neseděl. Připadalo mi to, jako kdyby byl autor přinucen závěr přepsat. Buď vydavatelem, nebo někým jiným. Nebo že už tu knížku chtěl za každou cenu ukončit a už mu začínaly trochu docházet nápady, kterými tak hýřil na začátku knížky.

Tak autor podle mě zbytečně ke konci upadl do popisů blemtajících vnitřností, rozpadajících se protivníků, nechutných smrtí po tisicích. Nevím, připadalo mi to přehnané, zbytečné až kontraproduktivní. Prostě tím v poslední čtvrtině knihy zničil vcelku akceptovatelný a zábavný krvák – a posunul ho na jinou úroveň (směrem dolů). Vcelku škoda.

Přesto – nadprůměr a obecně – už jenom za ten ústřední nápad knihy mu náleží spousty procent.The book of Štěpán Kopřiva, The asphalt, I have read because of a recommendation of friend of mine. It is a book which I really… did not expect. This czech author imagination is almost without any limits. The major idea itself, the commando of five assassins gets to hell (which works differently than we think)… and they decide to get back to the Earth… is in some way brilliant. The book itself is moving forward very fast and in case you like action books, with really lots of blood in them, you will enjoy this book very much.

I have had several times a feeling that the author is over-doing. Mainly in the end of the book. Still I believe the book is written in an interesting way. The characters are not clearly black or white, they are not simple. They have their flaws, deviations, specifics. And you learn about them during the book more and more. They evolve. They are not stuck in one position. To summarize the novel quality, I have to say that in the comparison with M. Žamboch, its quite good.

The story itself is quite good in the first half of the book, the second half starts deteriorate. The main characters seems more and more indestructible and they are able to survive more and more unbelievable things. The quite good novel beginning was falling down to below-average gory-stories… hell the amount of blood is so huge I even cannot say if this could be labelled as gory-novel. Yes, I admit, the book does not have a typical happy-end, it did not even finished as I had expected – still somehow I did not like the ending. It seemed to me like if the author was forced to rewrite the ending. By the publisher or someone else. Or he just wanted to finish the book and he was running out of his ideas, so brilliant in the book beginning.

Author fell to description of bloody entrails falling out from everyone, dissolving enemies, disgusting deaths in thousands. I do not know, but I did not like it, I considered it to be over-too-much and counterproductive. I believe that the author has just destroyed in the last quarter quite good and acceptable story – and moved it to level below. Just pity.

Still – slightly above average – and just for the main idea he should get lots of percentage points.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *