Kořeny problému imigrace

Již nějakou dobu sleduji mediální masáž a zpravodajství na téma imigrace. České republiky se imigranti nedotýkají přímo, ale začnou být problémem v blízké budoucnosti (viz výzvy Německa, Francie, OSN k přerozdělování). Proč je česká společnost, ten obyčejný, vysmívaný český malý člověk, tak vyděšený?
Chtěl bych se zde zmínit o dvou věcech. Nejdříve o důvodu, proč sem imigranti míří. Tedy ne až tak sem, do České republiky, ale do EU. Druhým bodem, který bych rád zmínil, je samotná obava lidí – xenofobie, nebo nenávist k cizímu. Proč zde je a co je dle mého názoru jejím hlavním důvodem.

Nevím jednoznačně, co je hlavním důvodem pro tak masovou imigraci Syřanů, Afghánců, Eritrejců v poslední době. Jistě, jsme na jednu stranu přesvědčováni, že utíkají před válkou, řáděním ISIS. To je pravděpodobně důvodem, proč opustili své domovy. Nechápu sice, jak mohou nechat za sebou své rodiny (v oblasti, kde řádí ISIS nebo kdo) a doufat, že až dostanou azyl, pak na základě humanitárních pravidel požádají o přestěhování i své rodiny – to mi přijde první podivná věc. Pokud prchají před válkou, neměli by za sebou nechávat rodiny. Ale dejme tomu, že je to ten pravý důvod.
Prchají před válkou. Mohlo by jim stačit zastavit se v první zemi, kde válka není, myslím. Byli by blíže domovu, blíže své zemi. Ne, prchají přes Turecko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, až do země zaslíbené. Proč?

Naprostá většina nechce v těchto „tranzitních“ zemích zůstat. Chápu, že chtějí někam, kde očekávají, že se budu mít ekonomicky dobře. To je srozumitelné. Proč ale Německo? Je tím hlavním důvodem vidina velké minimální mzdy? Těžko, vzhledem k tomu, že v Německu není. Je tím důvodem šance najít si dobrou práci? Těžko, když nemluví jinak než arabsky. Není tím snem, za kterým kráčejí, sociální systém? Vidina toho, že bez práce budou mít kde bydlet, co jíst a co pít? Že nebudou umírat hlady na ulicích? Možná ne. Mně osobně se to zdá velmi pravděpodobné.

Snahy o řešení imigrantské krize a snahy paní Merkelové o přerozdělení imigrantů v rámci celé EU děsí občany východoevropských zemí. Proč? Je tím hlavním důvodem obava z cizího? Nebo je tou obavou ta věta paní Merkelové, cituji HN: že je „nezbytné dodržovat minimální standardy pro zajištění potřeb běženců“. Co těmi standardy je? Kapesné? Nebo jídlo, pití, ubytování? Jak dlouho? Do doby, než dostanou azyl? Občanství? Jak dlouho poté?

Myslím si, že kořenem problému je to, že občané této malé země mají obavu. Ani ne tak z toho, že by sem přišli jiní, odlišní lidé s jinou kulturou. Mají obavu z toho, že se stanou někým, kdo bude opečováván, komu bude poskytována finanční a materiální pomoc a ta se bude muset nějak zaplatit. Zaplatit z peněz obyčejného občana – ze státního rozpočtu.

Kořenem problému je tedy, dle mého soudu, štědrý sociální stát. Sociální stát, který byl nastaven pro občany jednotlivých zemí. Podpůrné mechanismy, které měly podpořit rodiny s dětmi, nezaměstnané, kteří si aktivně hledají práci, studenty, nemocné. To je něco, na co ten obyčejný občan přispívá. A ví, že se občas, v době nejvyšší nouze může na tento systém spolehnout. Majetnější se utěšují tím, že pomáhají budovat sociální smír.

A nyní do toho vstoupí tisíce lidí, kteří zde nikdy ničím nepřispěli a dá se důvodně pochybovat o tom, zda v budoucnu něčím přispějí. Výzkumy na téma, kolik osob, kterým byl udělen azyl ve Velké Británii, si najde práci,… jsem četl – je to něco kolem 4 procent. Kulturně se velmi liší a víme, že minimálně ženy imigrantů velmi pravděpodobně pracovat nebudou nikdy, děj se co děj.

Těm, kterým bude udělen azyl a občanství, bude tedy dán nárok na podporu v národním sociálním systému. To je samozřejmě naprosto v pořádku. Není možné odlišovat dle barvy kůže, kultury, náboženství. Zvláštní sice je, že kromě těchto obvyklých mechanismů budou dostávat pomoc od neziskových organizací, tudíž na tom možná nebudou lépe, ale budou stát nepřímo více.

A také je zde důvodná obava, že jejich podmínky možná budou ještě lepší, než mají nezaměstnaní občané – pokud by například paní Merkelová definovala ty „minimální standardy“ na vyšší hladině, než jaké má nezaměstnaný občan ČR. Je to obava oprávněná? Možná ne. Ale měla by být rozptýlena.

Velkou obavu vzbuzují politici, kteří jen opakovaně hovoří o přerozdělování, o kvótách, o povinnosti pomoci.
Nemluví o povinnostech běženců. Nemluví se o tom, že porušují zákony – překračují ilegálně státní hranice. Nemluví se o tom, co to znamená, pokud oni porušují zákony. Ve Francii skákali před kamiony, aby je zastavili a další do nich mohli vlézt. Pokud by něco takového udělal občan ČR, byl by policií zatčen, dostal by pokutu, možná by byl odsouzen.
Co se stane těm imigrantům?
Co je donutí dodržovat naše zákony?

V médiích běží příběh uprchlíků, kteří berou na čluny své děti, které neumějí plavat a pak se jim utopí. Kdyby takovým otcem byl obyčejný občan, vrhne se na něj sociálka, byl by obžalován, popotahován. Možná by se oběsil. Migrant byl ale ve stresu, prchal z nebezpečného Turecka. Jemu se nic nestane.
To je druhá obava.

To je kořen obav obyčejného občana v České republice.
Obava z toho, že zatíží náš sociální systém nad míru, která bude snesitelná. A obava, že budou uprchlíci privilegovaní a nedotknutelní.

Pokud chce tyto obavy naše elita vymýtit, musí s tímto něco dělat. Jinak budou stále více vítězit extrémistické stany s extrémními názory. Protože ti budou pojmenovávat kořen problému a budou nabízet extrémní řešení.
Já v tomto článku řešení nabízet nechci. Jen jsem chtěl definovat, kde podle mého názoru je hlavní problém imigrace.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Fornik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *